Zmiany w Palmie

Carl Yankowski, dyrektor zarządzający firmy Palm zrezygnował ze stanowiska. Jednocześnie przedstawiciele koncernu zapowiedzieli bliski koniec procesu podziału firmy na dwie części: produkującą oprogramowanie i sprzęt.

Yankowski nie chciał powiedzieć, jakie ma plany na przyszłość. Oświadczył jedynie, że podział firmy na dwie odrębne części, zmienia zakres zadań dyrektora zarządzającego, a to nie odpowiada jego aspiracjom. Dodał jednak, że jest pewien, iż podział doprowadzi do wzrostu wartości akcji firmy.

Stanowisko dyrektora zarządzającego zgodził się objąć tymczasowo, do momentu mianowania następcy, Eric Benhamou, prezes zarządu Palma.

W nowej strukturze, Platform Solutions Group, produkująca oprogramowanie będzie działała niezależnie, wykorzystując infrastrukturę i usługi pracowników Palma.