Zmiany w Optimusie

Po 17 latach Optimus nie dość, że przenosi się z Nowego Sącza do Warszawy, to zamierza zamknąć fabrykę komputerów i oddać ich produkcję w outsourcing. To w połączeniu ze zmniejszeniem zatrudnienia ma doprowadzić do ograniczenia kosztów. Firma będzie też poszukiwać nowych źródeł przychodów i brać aktywny udział w przetargach publicznych. Chce także sprzedawać oprogramowania.

Po 17 latach Optimus nie dość, że przenosi się z Nowego Sącza do Warszawy, to zamierza zamknąć fabrykę komputerów i oddać ich produkcję w outsourcing. To w połączeniu ze zmniejszeniem zatrudnienia ma doprowadzić do ograniczenia kosztów. Firma będzie też poszukiwać nowych źródeł przychodów i brać aktywny udział w przetargach publicznych. Chce także sprzedawać oprogramowania.

"Rozpoczęte działania mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej spółki są konsekwencją zmian następujących w branży komputerowej, którym nie sposób dalej się opierać, bez ryzyka dla dalszego funkcjonowania spółki" - poinformował obecny zarząd. Zmiany te zostały jednak przygotowane jeszcze przez poprzednich członków kierownictwa nowosądeckiej spółki. Komu Optimus przekazuje montaż komputerów, pozostaje na razie tajemnicą. Wiadomo jedynie, że produkcja pozostanie w Polsce i nie trafi do żadnego z konkurentów Optimusa. Być może więc produkcja zostanie przekazana do szczecińskiej , która montowała już komputery m.in. na zlecenie .

Zmiany w Optimusie

Przychody skonsolidowane Optimusa (w mln zł)

W czerwcu 2006 r. powinny pojawić się pierwsze efekty finansowe restrukturyzacji. "W czwartym kwartale 2005 r. spółka wygenerowała zysk operacyjny i ten trend chcemy utrzymać. Chcemy odbudować pozycję firmy, jednak jesteśmy świadomi, że mamy bardzo dużo do nadrobienia zarówno względem dostawców sprzętu, jak i integratorów" - mówi prezes firmy. Spółka wiąże duże nadzieje ze sprzedażą aplikacji przygotowywanych m.in. we współpracy z Software Development Center Siemensa, które Optimus ma zamiar oferować wraz ze swoim sprzętem. Inne plany firmy to wejście w segment elektroniki użytkowej i cyfrowego domu.

W miniony piątek zarząd Optimusa rozpoczął spotkania z pracownikami spółki w Nowym Sączu. Restrukturyzacja zakończy się w pierwszym kwartale 2006 r. Część pracowników Optimusa zgodziła się założyć własne firmy i pracować na rzecz firmy, głównie w zakresie serwisu sprzętu. W tej chwili w Optimusie pracuje ok. 200 osób. Firma nie ujawniła jaką część etatów obejmą redukcje.


TOP 200