Zmiany w Grupie Onet

NWZA GO dokonało zmiany na stanowisku prezesa i wiceprezesa spółki. Wymienionych zostało ponadto dwóch członków rady nadzorczej. Ze składu rady nadzorczej spółki odwołano Macieja Żaka, Roberto Fanconi i Michała Broniatowskiego. Z funkcji prezesa odwołany został Paweł Kosmala, a z funkcji wiceprezesa - Wojciech Kostrzewa.

Jednocześnie zgromadzenie powołało do pełnienia funkcji prezesa Jana Wejcherta, na stanowisko wiceprezesa Michała Broniatowskiego oraz Sławomira Lachowskiego, Wiesława Olesia i Romano Fanconi na członków rady nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie 4 marca.

Grupa Onet (GO) podpisała ponadto umowę z Optimusem w sprawie wzajemnych rozliczeń związanych z podziałem Optimusa. Umowa precyzuje zasad rozliczeń ustalonych wcześniej. Optimus przejmie na swój rachunek i ponosić będzie koszty związane z rozliczeniami i zobowiązaniami, które przedstawione zostały lub zostaną GO po dniu wydzielenia. Dotyczy to zobowiązań podatkowych części technologicznej dawnego Optimusa, która po podziale znalazła się w Optimus S.A. GO ponosiła dotychczas koszty bieżące związane z działalnością dzielonego Optimusa.

Zobacz również:

  • Po pandemii liderzy firm stawiają na odporność ich biznesów
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200