Zmiany w Grupie ComputerLand

Spółki zależne, Positive SA i ComputerLand Zdrowie, zostaną włączone bezpośrednio do struktury ComputerLand SA. Jednocześnie firma powołuje do życia nową spółkę AgroComp, która będzie dostarczać rozwiązania informatyczne dla sektora rolnictwa.

Positive SA oraz ComputerLand Zdrowie Sp. z o.o. zostaną włączone do struktury macierzystej spółki ComputerLand SA. Połączenie zostanie przeprowadzone na zasadzie przeniesienia całych majątków obu firm na rzecz spółki ComputerLand. Decyzja o połączeniu ma na celu zmniejszenie kosztów działania Grupy Kapitałowej ComputerLand oraz wykorzystanie kanałów sprzedaży spółki do dystrybucji produktów Positive SA oraz ComputerLand Zdrowie.

Positive SA zajmuje się tworzeniem serwisów internetowych i portali korporacyjnych. ComputerLand Zdrowie tworzy i wdraża systemy informatyczne na potrzeby służby zdrowia. Obecnie spółka realizuje wdrożenie aplikacji Ruch Chorych i Apteka w ponad 100 szpitalach na terenie całego kraju.

Zobacz również:

Jednocześnie zarząd ComputerLand SA poinformował o zarejestrowaniu nowej spółki AgroComp, która współpracując z Hewlett-Packard, zajmować będzie się dostawą rozwiązań informatycznych dla sektora rolnictwa. Kapitał założycielski AgroComp Sp. z o.o. wynosi 0,5 mln zł. Spółka jest w 100% zależna od ComputerLand SA.


TOP 200