Zmiany w COMP Rzeszów

Przymierzający się do zmiany nazwy i nowej emisji akcji COMP Rzeszów połączy się ze spółką zależną Abas z Bydgoszczy. ''Jest to podyktowane oszczędnościami i uporządkowaniem oferty rozwiązań dla sektora bankowego'' - tłumaczą przedstawiciele firmy w oficjalnym komunikacie. COMP Rzeszów zamierza dokonać nowej emisji do 500 tys. akcji. Pozyskane środki sfinansują inwestycje, m.in. kupno kolejnych spółek informatycznych. Plany inwestycyjne spółka ujawni w ciągu najbliższych tygodni.

Przymierzający się do zmiany nazwy i nowej emisji akcji COMP Rzeszów połączy się ze spółką zależną Abas z Bydgoszczy. ''Jest to podyktowane oszczędnościami i uporządkowaniem oferty rozwiązań dla sektora bankowego'' - tłumaczą przedstawiciele firmy w oficjalnym komunikacie. COMP Rzeszów zamierza dokonać nowej emisji do 500 tys. akcji. Pozyskane środki sfinansują inwestycje, m.in. kupno kolejnych spółek informatycznych. Plany inwestycyjne spółka ujawni w ciągu najbliższych tygodni.

W najbliższym czasie COMP Rzeszów zmieni nazwę na Asseco Poland. "Nowa nazwa bezpośrednio nawiązuje do dwóch firm stanowiących fundament naszej grupy kapitałowej - COMP Rzeszów i Asset Soft. Nie bez znaczenia jest fakt, że nazwa Asseco będzie łatwiejsza do zapamiętania i wymówienia poza granicami Polski" - wyjaśnia Katarzyna Drewnowska z COMP Rzeszów.


TOP 200