Zmiany w 7bulls.com

Kapitał zakładowy 7bulls.com S.A. został obniżony do 12,79 mln zł. Jednocześnie dokonano połączenia z poznańską 7bulls.com Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 7bulls.com S.A. został obniżony do 12,79 mln zł poprzez umorzenie akcji serii C należących do Uni-Truck i AS Motors Investment. Jednocześnie spółka połączyła się z 7bulls.com Sp. z o.o. poprzez przejęcie całego majątku tej poznańskie spółki, bez podwyższania kapitału zakładowego.

Zobacz również:


TOP 200