Zmiany strategiczne

PGNiG Termika korzysta z usług IT świadczonych przez Tauron, który przejął pozostałe spółki Vattenfall w Polsce.

Do końca roku ma zostać uruchomione Centrum Usług Współnych PGNIG, które będzie dostarczać usługi dla PGNIG Termika.

Spółki Vattenfall w Polsce były zintegrowane z macierzystym koncernem. W siedmiu krajach, w których obecny był Vattenfall, funkcjonował jeden katalog usług infrastruktury IT. Istniał jednolity system intranetowy, na którym publikowane były treści korporacyjne. Scentralizowany był system poczty elektronicznej znajdujący się na serwerach zlokalizowanych w Niemczech.

Od strony operacyjnej spółki Va-ttenfall w Polsce obsługiwał wydzielony podmiot Vattenfall Business Services Polska, który świadczył usługi nie tylko z obszaru IT. Po zmianach właścicielskich spółka ciepłownicza (elektrociepłownie Żerań, Siekierki i Pruszków oraz ciepłownie Wola i Kawęczyn) trafiły do Grupy PGNiG i zostały przekształcone w PGNiG Termika. Pozostałe spółki Vattenfall przejął Tauron.

Podział na poziomie operacyjnym zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym wszystkie usługi świadczone przez Vattenfall Business Services Polska przejmie Tauron. W drugim usługi świadczone przez Tauron dla PGNiG Termika zostaną przejęte przez centrum usług wspólnych PGNiG.

"Pierwszy etap właśnie się kończy. Największe trudności wynikają z różnic organizacyjnych pomiędzy Vattenfall, PGNiG i Tauron. Finał całego procesu nastąpi w styczniu 2013" - mówi Dariusz Gawryś, dyrektor Departamentu IT i Administracji PGNiG Termika.

Planowanie na przyszłość

Najważniejsze z punktu widzenia wytwórcy energii systemy IT zostały w PGNiG Termika wdrożone i doskonale funkcjonują. System ERP, hurtownia danych, narzędzia wspomagające obsługę klienta wymagają dalszej optymalizacji. Firma określiła natomiast kilka kluczowych obszarów rozwojowych.

Pierwszym z nich jest planowanie produkcji i wspomaganie krótko-, średnio- i długoterminowych decyzji w tym zakresie. Na początku br. zaimplementowano system, który dostarcza na podstawie prognoz, zaszytych parametrów urządzeń produkcyjnych i zapotrzebowania z systemu energetycznego informacje, jak optymalnie ustawić produkcję w zakładach. "To system stworzony na potrzeby Vattenfall w Niemczech. Jesteśmy pierwszą dużą spółką w Polsce, która go wdrożyła. Poza wsparciem planowania produkcji ma ułatwić zarządzanie multiźródłami energetycznymi - węglem, biomasą i gazem" - wyjaśnia Dariusz Gawryś. "Dystrybutorzy energii optymalizują swoją działalność, zatem my także musimy optymalizować, ponieważ potrzeba będzie mniej energii. Trzeba się do tego dostosować" - dodaje Dariusz Gawryś.

Drugi obszar to zarządzanie majątkiem. Działania związane z remontowaniem posiadanych przez PGNiG Termika urządzeń generują duże koszty. Dlatego planowane jest wsparcie procesów z tym związanych przez system IT. Obecnie firma korzysta z kilku aplikacji wspomagających, ale silnie odczuwana jest potrzeba posiadania kompleksowego systemu, który będzie optymalizował prowadzenie prac remontowych.

Kolejny obszar styku planowania i zarządzania produkcją. "Chcemy udoskonalić i poszerzyć wizualizację procesów technologicznych, co zapewni szybszy dostęp do informacji o tych procesach technologicznych, stanie urządzeń, pozwoli na bieżącą kontrolę i szybkie reagowanie na zmieniającą się sytuację" - mówi Dariusz Gawryś.

Wiedza i bezpieczeństwo

W celu zarządzania wiedzą w firmie opracowano koncepcję wdrożenia narzędzi, które usprawnią przekazywanie wiedzy w ustrukturyzowany sposób. Firma działa od wielu lat. Obecnie coraz więcej pracowników odchodzi na emeryturę. Przekazywanie wiedzy młodszym pracownikom i standaryzowanie pracy nabiera kluczowego znaczenia.

Istotną rolę odgrywa bezpieczeństwo i ekologia. Firma rozważa wdrożenie systemów IT wspierających BHP, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i działania proaktywne, a także skuteczniejsze monitorowanie wpływu działania zakładów na środowisko.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200