Zmiany przepisów ułatwiają outsourcing IT

Nowelizacja ustawy Prawo bankowe złagodziła przepisy dotyczące stosowania outsourcingu w Polsce. Komisja Europejska chce ułatwić korzystanie z usług w modelu cloud computing.

Nieco ponad miesiąc temu, dzięki nowelizacji Prawa bankowego, dokonano wielu ważnych dla sektora bankowego zmian w zakresie stosowania outsourcingu IT. De facto - jak mówi Maciej Gawroński, partner i szef polskiego oddziału kancelarii Bird & Bird - było to dostosowanie do rzeczywistości obowiązujących przepisów.

Mniej biurokracji w outsourcingu

Zmiany w outsourcingu związane z nowelizacją Prawa bankowego:
  • Umożliwiono dostawcom usług outsourcingowych zlecanie pewnych działań podwykonawcom. To oczywiście już się działo od lat, choć nie było jasno określone w obowiązujących przepisach.
  • Zgodzono się, aby na podobnych zasadach traktować firmy oferujące usługi outsourcingu w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej.
  • Dokonano likwidacji wymogu zgłaszania do Komisji Nadzoru Finansowego zamiaru skorzystania z outsourcingu oferowanego zarówno przez podmiot krajowy, jak i unijny. Trzeba być jedynie gotowym na odpowiedzi na pytania z KNF. Przed nowelizacją trzeba było przesłać do Komisji wymagane dane przed podpisaniem umowy. KNF dostawał jednak tyle wniosków o zgodę na outsourcing, że trzeba było zmienić podejście. Zrezygnowano więc z tego wymogu.
W nowelizacji wprowadzono trzy istotne zmiany. Po pierwsze umożliwiono dostawcom usług outsourcingowych zlecanie pewnych działań podwykonawcom. "To oczywiście już się działo od lat, choć nie było jasno określone w obowiązujących przepisach" - komentuje Maciej Gawroński. Ponadto - co może ważniejsze - zgodzono się, aby na podobnych zasadach traktować firmy oferujące usługi outsourcingu w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. "De facto - zgodnie z przepisami o swobodzie świadczenia usług - powinno tak już być od 1 maja 2004 r., gdy weszliśmy do Unii Europejskiej" - mówi szef polskiego oddziału kancelarii Bird & Bird.

Zobacz również:

  • Jak dostosować się do nowej rzeczywistości technologicznej. Podcasty Computerworld TOP200
  • Na rynku pojawiła się kolejna wirtualna stacja robocza
  • Czym jest MSP? O strategicznym outsourcingu usług IT

Trzecia, równie istotna zmiana dotyczy likwidacji wymogu zgłaszania do Komisji Nadzoru Finansowego zamiaru skorzystania z outsourcingu oferowanego zarówno przez podmiot krajowy, jak i unijny. "Trzeba być jedynie gotowym na odpowiedzi na pytania z KNF" - opowiada Maciej Gawroński. "Przed nowelizacją trzeba było przesłać do Komisji wymagane dane przed podpisaniem umowy. KNF dostawał jednak tyle wniosków o zgodę na outsourcing, że trzeba było zmienić podejście. Zrezygnowano więc z tego wymogu" - dodaje.

Przy tej okazji należy zwrócić uwagę, iż konieczna będzie również nowelizacja prawa ubezpieczeniowego wymagana przez prawo unijne. Regulacje ubezpieczeniowe dostosowane zostaną do prawa bankowego, które było bardziej restrykcyjne m.in. właśnie w zakresie outsourcingu. Formalnie zmiany powinny być wprowadzone do końca października 2012 roku.

Paneuropejski rynek cloud computing

W nowelizacji Prawa bankowego zgodzono się, aby na podobnych zasadach traktować firmy oferujące usługi outsourcingu w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Równolegle Komisja Europejska pracuje nad nową strategią dotyczącą usług cloud computing. Ma ona obowiązywać w całej Unii Europejskiej. "Nowa strategia będzie polegała na harmonizacji prawa, które upowszechnią cloud computing we wszystkich krajach Unii Europejskiej" - zapowiada Neelie Kroes, Komisarz UE ds. Agendy Cyfrowej. Strategia Przetwarzania Danych w Chmurze powinna zostać ogłoszona przez KE na wiosnę 2012 r.

Niedawno w Parlamencie Europejskim odbyła się - m.in. na ten temat - konferencja "Cloud computing: siła napędowa przyszłego wzrostu i tworzenia miejsc pracy w Europie Środkowej i Wschodniej". Zorganizowana została przez Rafała Trzaskowskiego - członka Europejskiej Partii Ludowej, we współpracy z polskim biurem Microsoft, partnera polskiej prezydencji. Przedstawiciele Microsoftu powołują się na przykład wykorzystania cloud computing w Grecji. Do roku 2020 - dzięki wykorzystaniu tego modelu biznesowego - powstać ma tam 38 tys. nowych miejsc pracy. Jednocześnie greccy przedsiębiorcy mają zaoszczędzić 5 mld euro.

"Cloud computing powinno być jednym z najważniejszych punktów przyszłej polityki innowacyjności w Europie, jako rozwiązanie, które może uczynić zaistnienie przez firmy na rynku mniej kapitałochłonnym i mniej kosztownym. Jak wszyscy wiemy, nowe firmy generują wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Początek dają im przedsiębiorcy chętni do podejmowania ryzyka i ciężkiej pracy, aby odnieść sukces. Nowe technologie sprawiły, że dużo prościej i taniej można założyć firmę, zarówno sektorach tworzących rozwiązania IT, jak i tych, które je wykorzystują" - przekonuje Rafał Trzaskowski.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200