Zmiany personalne

Robert Couture został mianowany na stanowisko wiceprezesa Global Consulting w firmie Novell.

Ostatnio Couture pracował w Berkeley Enterprise Partners jako dyrektor ds. operacji. Poprzednio związany był z koncernami IBM i Xerox, gdzie zajmował kierownicze stanowiska w działach konsultingu oraz rozwoju biznesu i usług. W Novellu Couture będzie odpowiedzialny za całokształt strategii konsultingowej koncernu, a także za stworzenie spójnej taktyki rozwoju jak najkorzystniejszych kontaktów partnerskich.

Couture bezpośrednio będzie podlegał Stewartowi Nelsonowi, wiceprezesowi oraz dyrektorowi ds. operacji w Novellu.