Zmiany kosmetyczne

Centertel, operator dwóch sieci telefonii komórkowych NMT 450i i GSM 1800, jest przygotowany od strony informatycznej do obsługi trzeciej sieci - GSM 900.

Centertel, operator dwóch sieci telefonii komórkowych NMT 450i i GSM 1800, jest przygotowany od strony informatycznej do obsługi trzeciej sieci - GSM 900.

Latem tego roku PTK Centertel otrzymał trzecią koncesję na telefonię komórkową, tym razem w standardzie GSM 900. Operator ten zbudował już dwie sieci NMT 450i i GSM 1800. Każda z nich jeszcze do niedawna korzystała z innego systemu billingowego. W połowie tego roku Centertel dokonał "migracji abonentów" najstarszej sieci NMT do systemu obsługującego abonentów Idei (GSM 1800). Według planów firmy system ten będzie obsługiwał także abonentów sieci 2-zakresowej GSM 900/1800, która ma być uruchomiona w marcu 2000 r.

Jeden numer, dwie sieci

W Centertelu powołano interdyscyplinarny zespół - składający się ze specjalistów różnych dziedzin - który koordynuje prace nad budową sieci 2-zakresowej. Od strony informatycznej projektem uruchomienia sieci GSM 900 kieruje Piotr Kisiel. Usługi w sieci dualnej GSM 900/1800 mają być dostępne na jednej karcie SIM i pod jednym numerem telefonu. "Abonenci nie będą zauważali momentu przełączenia się z jednej sieci do drugiej. Poza dużymi aglomeracjami będą korzystać z sieci GSM 900, która ma większy zasięg, a w miastach - z GSM 1800, która z kolei ma większą pojemność, a tym samym może obsłużyć większą liczbę abonentów jednocześnie" - tłumaczą przedstawiciele Centertela.

"Od strony informatycznej najważniejszy problem, jaki nas czeka, to zwiększenie pojemności i wydajności dotychczasowego systemu billingowego, jego parametryzacja i przygotowanie go do obsługi większej liczby abonentów" - mówi Piotr Kisiel. Dzisiaj system BSCS (niemieckiej firmy LHS) obsługuje abonentów sieci NMT 450i i GSM 1800. Oprogramowanie to jest podstawowym systemem do obsługi abonentów (korzysta z niego call center) i przygotowywania rachunków klientów. Z nim także komunikują się poszczególne elementy sieci.

"Ze względu na fakt, że w GSM 1800 i GSM 900 występuje taki sam format danych, nie będzie problemów z uzgodnieniem interfejsów komunikacyjnych między systemem billingowym a np. centralą" - mówi Piotr Kisiel. Elementy sieci i system billingowy komunikują się na dwóch poziomach. Z jednej strony poprzez tzw. provisioning sieć telekomunikacyjna rozpoznaje, jakie abonent ma uprawnienia. Z drugiej - szczegółowe informacje o rozmowach, zbierane z poszczególnych elementów sieci, przekazywane są do systemu billingowego. Na ich podstawie obliczany jest rachunek klienta.

Zintegrowana obsługa

Z większą liczbą abonentów wiąże się również zintegrowanie kilku istniejących aplikacji wspomagających pracę działu obsługi klienta. Dzisiaj jego pracownicy korzystają z niezależnych programów umożliwiających przeglądanie książek teleadresowych, rejestrujących uwagi i skargi abonentów czy pokazujących zasięg sieci. "W związku ze spodziewaną większą liczbą abonentów po uruchomieniu sieci GSM 900/1800 chcemy opracować jeden interfejs dla wszystkich tych programów, co ułatwi i przyspieszy obsługę klientów" - tłumaczą przedstawiciele Centertela.

Budowa sieci

Istniejąca sieć GSM 1800 ma być rozbudowana o warstwę GSM 900. W pierwszym etapie budowy systemu GSM 900/1800 zostanie wykorzystana dotychczasowa infrastruktura sieci analogowej (NMT), w której pracuje ok. 600 stacji bazowych. W dalszym etapie będą projektowane nowe lokalizacje. Pion techniczny Centertela zamierza wykorzystać do tego celu m.in. mapy cyfrowe stworzone na podstawie zdjęć lotniczych. Do planowania zasięgu i pojemności nowej sieci ma być wykorzystane narzędzie NPS/X (Network Planning System).


TOP 200