Zmiany kadrowe w MDS

Marek F. Montoya, dotychczasowy Sales and Marketing Manager w MDS Poland objął stanowisko Regional Sales and Marketing Manager.

Marek F. Montoya, dotychczasowy Sales and Marketing Manager w MDS Poland odpowiedzialny m.in. za rozwijanie na terenie Polski sprzedaży

produktów Tektronix/Xerox oraz GCC Technology, przejął 6 września

obowiązki i zastąpił na stanowisku Regional Sales and Marketing Manager, Krzysztofa J. Gawronskiego ,odpowiedzialnego za rozwijanie sprzedaży

produktów firmy Handspring (palmtopy Visor) w Europie Środkowej.

MDS Poland jest polskim oddziałem międzynarodowej firmy dystrybucyjnej MDS Holdings posiadającej wyłączność na dystrybucję produktów Handspring na terenie Europy Środkowo Wschodniej.

MDS Poland

Ul. Langiewicza 25/1

02-071 Warszawa

tel. (22) 825 14 99

e-mail: [email protected]

www.handspring.com


TOP 200