Zmiany kadrowe

Jacek Krawiec, Tomasz Kuźmierz, Krzysztof Groyecki, Jacek Banel, Sebastian Szczepański.

Jacek Krawiec, Tomasz Kuźmierz, Krzysztof Groyecki, Jacek Banel, Sebastian Szczepański.

Zmiany kadrowe

Jacek Krawiec

Jacek Krawiec zrezygnował ze skutkiem natychmiastowym z funkcji prezesa Action. Zapewnia jednak, że przyczyną odejścia nie jest jego domniemana kandydatura na szefa KGHM. Jacek Krawiec kierował Action od września 2006 r. Wcześniej był doradcą ówczesnego prezesa Piotra elińskiego, współzałożyciela i udziałowca firmy.

Tomasz Kuźmierz został nowym dyrektorem Pionu Technologii i Systemów Informatycznych w Fortis Bank. Dołączył do banku po dwuletniej pracy w AIB w Dublinie. W Fortisie zajmie się m.in. rozwojem nowych systemów informatycznych, a także przygotowaniem do integracji z Dominet Bankiem.

Krzysztof Groyecki został nowym Dyrektorem Pionu Rozwiązań dla Sektora Opieki Zdrowotnej w ABG SPIN. Przed rozpoczęciem pracy w ABG SPIN pracował jako Pełnomocnik Zarządu ds. Opieki Zdrowotnej w Sygnity. Jest również członkiem Rady Nadzorczej firmy 3S - Śląskie Sieci Światłowodowe.

Jacek Banel objął stanowisko dyrektora Działu Sprzedaży Systemów Użytkowych w Surfland. Wcześniej pracował m.in. w EMC Computer Systems Polska i Bull Polska. W Surfland odpowiedzialny jest za sprzedaż systemów ERP oraz aplikacji i BI.

Sebastian Szczepański objął stanowisko dyrektora sprzedaży i marketingu w firmie . Do jego zadań należy m.in. zwiększenie sprzedaży BSB do sektora ubezpieczeniowego oraz instytucji publicznych, a także rozwój oferty outsourcingu IT.


TOP 200