Zmiany kadrowe

ANNA STREŻYŃSKA, wiceminister transportu i budownictwa, pełnić będzie tymczasowo funkcję nowo powstałego Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). UKE, który zastąpił Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, działa od 14 stycznia br.

ANNA STREŻYŃSKA, wiceminister transportu i budownictwa, pełnić będzie tymczasowo funkcję nowo powstałego Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). UKE, który zastąpił Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, działa od 14 stycznia br.

Zmiany kadrowe

Anna Streżyńska

NIPUN GUPTA od lutego br. pełni w Onet.pl funkcję dyrektora ds. usług telekomunikacyjnych. Wcześniej pracował w Energis Polska na stanowisku wiceprezesa ds. marketingu.

ROBERT PIOTROWSKI (dyrektor finansowy) i DARIUSZ BOCHEˇCZAK (dyrektor sprzedaży)zostali mianowani członkami zarządu . Robert Piotrowski w CompFort Meridian pracuje od 2003 r. Poprzednio zatrudniony był na stanowisku dyrektora finansowego w firmie Dromex. Dariusz Bocheńczak pracuje w CompFort Meridian od 2002 r. Poprzednio zatrudniony był w Techmex International na stanowisku dyrektora oddziału.


TOP 200