Zmiany kadrowe

MARIUSZ ANDRZEJEWSKI został mianowany na stanowisko podsekretarza stanu w resorcie finansów. Będzie nadzorował prace departamentu informatyki i rachunkowości. Zastąpił na tym stanowisku GRZEGORZA STANISŁAWSKIEGO.

MARIUSZ ANDRZEJEWSKI został mianowany na stanowisko podsekretarza stanu w resorcie finansów. Będzie nadzorował prace departamentu informatyki i rachunkowości. Zastąpił na tym stanowisku GRZEGORZA STANISŁAWSKIEGO.

Zmiany kadrowe
MIROSŁAW BIELICKI - po złożeniu rezygnacji przez JAROSŁAWA PACHOWSKIEGO z funkcji prezesa Polkomtela - przejął tymczasowo jego obowiązki. Nowy prezes ma zostać wyłoniony w procesie rekrutacji. Mirosław Bielicki pełni w Polkomtelu funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora ds. rozwoju rynku, wcześniej kierował pionem informatyki.

JANUSZ BŃK został prezesem zarządu firmy Simple. Jednocześnie na wiceprezesa firmy mianowany został JERZY KOPIEC. Nowy zarząd będzie odpowiedzialny za realizację nowej strategii firmy. Propozycje działań na najbliższe lata zostały przedstawione Radzie Nadzorczej i obecnie trwają prace nad jej zatwierdzeniem. Strategia ma zostać upubliczniona jeszcze w tym miesiącu. Janusz Bąk pełnił wcześniej funkcję dyrektora Działu Rozwiązań w ComputerLandzie. Wcześniej uruchomił w Softbanku centrum kompetencyjne Oracle. Jerzy Kopiec przed przyjściem do Simple był dyrektorem Regionu Południe w firmie itelligence, a w latach 2001-2003 pełnił funkcję kierownika zespołu SAP w Prokomie.

RAY TOMECKI, obecny dyrektor QAD w regionie Europy Centralnej i Wschodniej, przejął obowiązki dyrektora generalnego w Polsce. Decyzja wynika z faktu, iż polski oddział stał się ośrodkiem koordynującym działania QAD w tym regionie.

PAWEŁ DWORNIK objął stanowisko dyrektora Działu Telefonów Komórkowych w Alcatel Polska. Przez ostatnie trzy lata był dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu Działu Telecom w Samsung Electronics Polska, a od 1996 r. związany był z Polską Telefonią Cyfrową. Głównym zadaniem nowego dyrektora Działu Telefonów Komórkowych będzie przygotowanie strategii i jej realizacja na rynku polskim..

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200