Zmiany kadrowe

Tomasz Sielicki został mianowany przez Radę Nadzorczą prezydentem Grupy ComputerLand. Ma odpowiadać za wizję i strategię rozwoju ComputerLandu i spółek zależnych, w tym nadzór nad strategicznymi partnerstwami, w tym szczególnie z podmiotami zagranicznymi oraz nadzór nad polityką akwizycyjną.

Tomasz Sielicki został mianowany przez Radę Nadzorczą prezydentem Grupy ComputerLand. Ma odpowiadać za wizję i strategię rozwoju ComputerLandu i spółek zależnych, w tym nadzór nad strategicznymi partnerstwami, w tym szczególnie z podmiotami zagranicznymi oraz nadzór nad polityką akwizycyjną.

Zmiany kadrowe

Tomasz Sielicki

Bieżące decyzje operacyjne, relacje z klientami oraz rozwój portfolio usług i produktów spółki pozostaną w kompetencji zarządu ComputerLandu, którego nowym prezesem został Michał Danielewski, od 2002 r. pełniący funkcję dyrektora generalnego spółki.

Radosław Jędral zastąpił Vlado Bogdanova na stanowisku dyrektora działu Telecom Solutions w Call Center Poland.

Maciej Lasota został dyrektorem nowo powstałego Centrum Kompetencyjnego Rozwiązań dla Sektora Utilities w ComputerLandzie. Głównym zadaniem Centrum ma być przygotowanie oferty dla energetyki i gazownictwa na bazie systemu billingowego SAP I/SU, który obok systemu multiZBYT ma stać się drugim filarem ekspansji ComputerLand w tym sektorze.

Zmiany kadrowe

Maciej Lasota

Nowe centrum kompetencyjne ComputerLandu ma też rozwinąć ofertę o rozwiązania obsługi klienta (Customer Care Systems), analiz biznesowych bazujących na hurtowniach danych oraz zarządzania inwestycjami i remontami majątku sieciowego. Maciej Lasota zajmował poprzednio stanowisko wiceprezesa i dyrektora ds. rozwoju oprogramowania w firmie Telmax, która niedawno połączyła się ze Spinem.

Katarzyna Rusek obejmie z dniem 1 lipca 2005 r. stanowisko dyrektora HR w . Z branżą IT związana jest od samego początku kariery zawodowej - przez pierwsze osiem lat pracowała w firmie EDS Poland. Kolejne doświadczenia zdobywała w branży FMCG jako HR Manager w Leaf Poland.


TOP 200