Zmiany kadrowe

Informacje o zmianach na stanowiskach kierowniczych w polskich i zagranicznych firmach teleinformatycznych

Informacje o zmianach na stanowiskach kierowniczych w polskich i zagranicznych firmach teleinformatycznych

Michał Kleiber, minister nauki i informatyzacji, jest kandydatem na stanowisko dyrektora generalnego Wspólnotowego Centrum Badawczego (Joint Research Centre). W skład Centrum wchodzi siedem instytutów (dwa w Belgii, trzy we Włoszech i po jednym w Niemczech, Holandii i Hiszpanii), które zajmują się energetyką, zdrowiem, żywnością modyfikowaną genetycznie czy emisjami zanieczyszczeń. Łącznie rozporządzają budżetem w wysokości 300 mln euro rocznie i zatrudniają 2,2 tys. osób. Sprawa nie jest jeszcze zamknięta, choć po dwóch miesiącach procedury kwalifikacyjnej tylko Michał Kleiber pozostał jako potencjalny kandydat.

Zmiany kadrowe

Michał Kleiber

Vladimir Bejsovec, oddelegowany z Telekomunikacji Polskiej, został p.o. prezesa zarządu firmy Otwarty Rynek Elektroniczny, zarządzającej platformą Marketplanet. Zastąpił na tym stanowisku Konrada Makomaskiego, który kierował ORE przez trzy lata. W 2003 r. Marketplanet osiągnął zysk, a zakupy dokonane za pośrednictwem tej platformy przekroczyły 1 mld zł. ORE początkowo ograniczała się do dokonywania przetargów elektronicznych dla swojego właściciela - Telekomunikacji Polskiej. Obecnie współpracuje w tym zakresie m.in. z urzędami w Warszawie i Szczecinie.

Iwona Gwóźdź-Zakrzewska została kierownikiem Działu IT w firmie Computer Service Support. Odpowiedzialna jest za zarządzanie infrastrukturą informatyczną spółki i prowadzone projekty IT. Programista, projektant systemów informatycznych, instruktorka kursów komputerowych, posiada praktyczne doświadczenie związane z wdrażaniem systemów wspomagających zarządzanie i call center. Do chwili obecnej pełniła obowiązki kierownika Działu Informatyki i Łączności w warszawskim MPT.

Tomasz Gawron został wiceprezesem zarządu Creative Innovation Group, odpowiedzialnym za sprzedaż i marketing. Wcześniej był dyrektorem zarządzającym firmy Scala Polska, pracował również dla update.com w Wiedniu i w zarządzie Prokom Software.


TOP 200