Zmiany kadrowe

Zmiany kadrowe

JAKUB SAGAN został prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Alcatel Polska. Zastąpił na tym stanowisku Georgesa Kutę, który kierował firmą od 1998 r.

Nowo powołany prezes pełnił dotychczas funkcję dyrektora Departamentu Prawnego Alcatel Polska.

Jakub Sagan jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wcześniej pracował w Deloitte & Touche.

Zmiany kadrowe

SACHA LAASSIRI został nowym dyrektorem generalnym . Zastąpił na tym stanowisku SWAPANA CHAUDHURI, który objął stanowisko dyrektora generalnego firmy Xteam, nowego partnera Xeroxa w Polsce.

Xerox podpisał z nią umowę na wyłączność na sprzedaż klientom korporacyjnym przemysłowych urządzeń drukujących z serii DocuTech, DocuPrint i DocuColor.

PAWEŁ SETA został dyrektorem biura Invensys Powerware w Polsce. Poprzednio pracował w firmie BPS, będącej polskim partnerem Invensysa.

Zmiany kadrowe

Minister nauki i informatyzacji, MICHAŁ KLEIBER, został mianowany przez premiera na przewodniczącego Komitetu ds. Umów Offsetowych.

ROBERT DĄBEK został głównym konsultantem w Dziale Bankowości i Finansów Ster-Projekt, gdzie odpowiada za przygotowanie propozycji kierunków rozwoju firmy w zakresie rozwiązań dla sektora finansowego.


TOP 200