Zmiana warunków współpracy Compaqa i Cabletrona

Cabletron Systems i Compaq zmodyfikowały porozumienie sieciowe, które z Cabletronem zawarł w 1997 r. Digital - przejęty w styczniu ub.r. przez Compaqa. W ramach tego porozumienia Compaq był zobowiązany do rozprowadzania we własnej sieci sprzedaży sprzętu sieciowego Cabletrona o łącznej wartości 1,1 mld USD. Umowa takiej treści została zawarta, gdy Cabletron przejmował dział sieciowy Digitala.

Cabletron Systems i Compaq zmodyfikowały porozumienie sieciowe, które z Cabletronem zawarł w 1997 r. Digital - przejęty w styczniu ub.r. przez Compaqa. W ramach tego porozumienia Compaq był zobowiązany do rozprowadzania we własnej sieci sprzedaży sprzętu sieciowego Cabletrona o łącznej wartości 1,1 mld USD. Umowa takiej treści została zawarta, gdy Cabletron przejmował dział sieciowy Digitala.

Według nowych ustaleń, Compaq zainwestuje nieokreśloną kwotę w firmę Spectrum, były dział oprogramowania do zarządzania sieciami komputerowymi, wydzielony niedawno z Cabletrona. Compaq zobowiązał się również do kupowania produktów i usług firmy Spectrum. Szczegóły umowy nie zostały ujawnione.

Compaq nadal będzie kupował produkty Cabletrona na własne potrzeby i do odsprzedaży. Będą one sprzedawane pod marką Cabletrona. Kontynuowana będzie także sprzedaż produktów pod marką Digitala.