Zmiana warunków wsparcia przez SAP

Do końca br. umowa serwisowa znana pod nazwą SAP Enterprise Support zastąpi obowiązujące obecnie umowy Standard i Premium.

Do końca br. umowa serwisowa znana pod nazwą SAP Enterprise Support zastąpi obowiązujące obecnie umowy Standard i Premium.

Umowa serwisowa SAP Enterprise Support ma charakteryzować się m.in. szerszym zakresem wsparcia i usługami lepiej dostosowanymi do wymagań klientów koncernu, a także zmian w architekturze oprogramowania SAP. Nowa oferta wsparcia technicznego obejmie zarówno aplikacje SAP, jak również zintegrowane rozwiązania innych dostawców.

22%

wartości licencji rocznie mają kosztować usługi wsparcia dla użytkowników rozwiązań SAP.

Dodatkowe zapisy oferty na wsparcie obejmują m.in. kontrakty SLA i kwestie odpowiedzialności dostawcy za ewentualne przerwy w funkcjonowaniu systemu. W ramach opłaty maintenance klientom przysługiwać będzie m.in. dostęp do aktualizacji oprogramowania i całodobowe wsparcie konsultantów, również podczas instalacji poprawek, bądź uaktualnień. W ramach nowej licencji klient otrzyma również pakiet narzędzi i najlepszych praktyk związanych z monitorowaniem i rozwojem systemu. Rozpoczęcie procesów migracji obecnych klientów do zasad Enterprise Support będzie odbywało się stopniowo. Zostanie rozpoczęte w styczniu 2009 i potrwa ok. trzech lat.

Równolegle rosnąć będą opłaty za korzystanie w usług wsparcia. Docelowo opłata za wsparcie ma wynosić 22% wartości licencji rocznie. Tymczasem od ponad dekady koszty wsparcia SAP kształtowały się na poziomie 17%. Aktualnie wszystkie nabywane licencje SAP objęte są nową umową wsparcia.


TOP 200