Zmiana warty w MSWiA

Gustawowi Pietrzykowi, dotychczasowemu dyrektorowi biura informatyki resortu pracy, powierzono obowiązki dyrektora Departamentu Informatyki i Łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Gustawowi Pietrzykowi, dotychczasowemu dyrektorowi biura informatyki resortu pracy, powierzono obowiązki dyrektora Departamentu Informatyki i Łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Poprzedni dyrektor Bolesław Słomian został odwołany ze stanowiska przez dyrektora generalnego resortu Leszka Kwiatka, a jego zastępca Dariusz Kupiecki zrezygnował z pełnionej funkcji.

Dotychczas Gustaw Pietrzyk był odpowiedzialny za informatyzację Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej. Obecnie będzie także odpowiedzialny za koordynację działań w dziedzinie informatyzacji administracji państwowej, a także pośrednio za duże projekty informatyczne, w tym prowadzone na potrzeby rządu prace nad siecią Pesel-Net.


TOP 200