Zmiana strategii

SAP America w związku ze zmianą strategii marketingowej zamierza zwolnić 300 pracowników.

Redukcja 7% załogi w amerykańskim oddziale SAP spowodowana jest wycofaniem się koncernu z niektórych zamierzeń oraz skoncentrowaniem działań na innych polach biznesowych. SAP zamierza zrezygnować z inwestycji w sektor bankowy, skonsolidować działalność medialną koncernu, a przede wszystkim zwiększyć swoje zaangażowanie w sektorach: IT, obronnym, paliw płynnych, przemyśle farmaceutycznym i ubezpieczeniowym.

Przeorganizowanie firmy ma bezpośredni związek z sytuacja ekonomiczną na świecie. SAP zamierza wycofać się chwilowo z działalności, która stałą się mniej dochodowa i wejść w bardziej obiecujące formy aktywności.

Zwolnienia dotkną wszystkie oddziały SAP w Ameryce i zostaną zakończone z upływem 2001 roku.