Zmiana prezesa w Polkomtel SA

Rada Nadzorcza Polkomtel SA powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu Markowi Mroczkowskiemu. Zastąpił on na tym stanowisku Władysława Bartoszewicza.

Rada Nadzorcza Polkomtel SA powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu Markowi Mroczkowskiemu. Zastąpił on na tym stanowisku Władysława Bartoszewicza. W zarządzie operatora sieci Plus GSM znajdą się także: Krzysztof Żmijewski - dyrektor ds. operacyjnych, Marek Sypka - dyrektor ds. personalnych, Jesper Helmut Larsen - dyrektor ds. finansowych i John Treuge - dyrektor ds. technicznych.

W składzie zarządu spółki znaleźli się przedstawiciele największych akcjonariuszy Polkomtela - PKN Orlen SA, KGHM Polska Miedź SA, TeleDanmark i Vodafone Americas Asia.

Zobacz również:

  • Starszy flagowiec czy nowszy średniak - jaki smartfon do biznesu?

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polkomtel udzieliło absolutorium radzie nadzorczej i zarządowi firmy oraz zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki za rok 2000. Podczas odbywającego się 30 marca zgromadzenia podjęto też uchwałę w sprawie podziału zysku. Przychody operatora sieci Plus GSM w 2000 r. wyniosły 3,518 mld zł, a zysk netto 205,9 mln zł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200