Zmiana platformy transakcyjnej w Banku Handlowym

Bank wdraża nowy system Flexcube, który docelowo ma zastąpić, funkcjonujące w Banku Handlowym, oprogramowanie IBIS/AS i rozwiązanie stosowane dotychczas w części korporacyjnej Citibanku.

W ubiegłym tygodniu Bank Handlowy w Warszawie SA dokonał migracji na nowy system transakcyjny - Flexcube, firmy Citigroup Information Technology Industries z Indii (CITI). Projekt dotyczy tylko części banku, obsługującej klientów korporacyjnych. Docelowo nowy system ma zastąpić oprogramowanie IBIS/AS, funkcjonukące w Banku Handlowym, i rozwiązanie stosowane dotychczas w części korporacyjnej Citibanku. Testy poprzedzające uruchomienie Flexcube trwały kilka tygodni.

<b>Tylko połowa klientów</b>

Na razie do Flexcube przeniesiono tylko rachunki klientów dawnego Citibanku. Stare i nowe oprogramowanie działa równolegle, przy czym podstawowym nadal pozostaje stary system. Będzie tak do chwili, gdy przedstawiciele Banku Handlowego nie przekonają się, że Flexcube funkcjonuje prawidłowo. Być może całkowite przejście nastąpi jeszcze w tym miesiącu.

Zobacz również:

Kilka następnych miesięcy potrwa proces przejścia z IBIS/AS stosowanego w Banku Handlowym do Flexcube. Polska jest pierwszym krajem europejskim, w którym Citibank przeprowadził wdrożenie Flexcube. Po zakończeniu projektu w Polsce, podobne przedsięwzięcie rozpocznie się w Turcji. Powodzenie wdrożenia w naszym kraju będzie oznaczało, że rozwiązanie to stanie się standardem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, Afryki i Azji Południowej.

<b>Mniej kłopotów niż w detalu</b>

W kwietniu br. na nowy system przeniesiono rachunki klientów detalicznych dawnego Handlobanku. Systemem, który obsługuje teraz część detaliczną Banku Handlowego, jest Systematics firmy Alltel. W Citibanku stosowano go jeszcze przed fuzją z Handlowym. Wdrożenie systemu nie obyło się bez problemów, a klienci przez ponad miesiąc odczuwali kłopoty związane z wymianą systemu. W trakcie realizacji projektu z firmy odeszło wielu pracowników działu informatyki, wcześniej zatrudnionych w Handlobanku i najlepiej znających system, z którego migrowano na Systematicsa.

Nad projektem prowadzonym w części korporacyjnej połączonych banków pracują osoby, zajmujące się wdrożeniem poprzedniego systemu transakcyjnego w Banku Handlowym. Citibank sprowadził także do Polski programistów z firmy informatycznej CITI, która jest autorem systemu (CITI należy do tego banku). Zadaniem informatyków z Indii była pomoc w modyfikacjach Flexcube na potrzeby Banku Handlowego.

<b>Porządki w technologii</b>

Prace związane z wdrożeniem nowych systemów informatycznych w połączonym Banku Handlowym i Citibanku trwają od listopada 2000 r., kiedy to przesądzono formalnie o fuzji banków. Wcześniej, już w maju ub.r., przedstawiciele obu banków rozpoczęli pracę nad strategią połączenia.

Zdecydowano wówczas m.in. o wprowadzeniu wspólnych standardów technologicznych. Zmiana dotyczyła platformy sprzętowej i systemowej. Bank Handlowy dotychczas stosował rozwiązania IBM i Compaq Computer. Teraz przejdzie na platformy Hewlett-Packard i Sun Microsystems. Wtedy także podjęto decyzję o ujednoliceniu systemów bankowych. Jednym z nielicznych systemów, który nowy bank odziedziczył po Banku Handlowym, jest aplikacja typu front office dla Departamentu Skarbu - Condor+. Do czasu zakończenia wdrożenia nowego systemu transakcyjnego będzie także funkcjonować dawna hurtownia danych Banku Handlowego.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200