Zmiana dostawcy w Ciechu

Ciech S.A. zaniechał wdrażania systemu Oracle Financials na korzyść IFS Applications.

Ciech S.A. zaniechał wdrażania systemu Oracle Financials na korzyść IFS Applications.

Ciech S.A. w grudniu ub.r. zdecydował się na wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem IFS Applications szwedzkiej firmy IFS. Decyzja ta została podjęta po rezygnacji przez Ciech z wdrażania systemu Oracle Financials, w momencie zakończenia prac analitycznych prowadzonych przez . Powodem była deklarowana przez Oracle konieczność znacznego wydłużenia czasu wdrożenia systemu poza dopuszczalny przez Ciech termin, związany z planowanym wejściem firmy na Giełdę Papierów Wartościowych w połowie br. Polski oddział IFS twierdzi, że Applications będzie działał w Ciech w ciągu pół roku od rozpoczęcia wdrożenia.

Sprzęt pozostał

Według przedstawicieli Ciech, oprócz szybkiego terminu realizacji, o wyborze nowego dostawcy zadecydowała lista referencyjna IFS na terenie Polski (m.in. w zakładach chemicznych Soda Mątwy, należących do Ciechu) oraz gotowość do dokonania zmian w oprogramowaniu w przypadku, gdy wymagania użytkownika przekroczą zakres funkcjonalności systemu możliwej do uzyskania w wyniku parametryzacji. Przy wyborze systemu istotne było też to, że IFS może działać na tej samej platformie sprzętowej i bazodanowej co Oracle Financials. Oznaczało to możliwość szybkiego przystąpienia do prac wdrożeniowych. Wcześniej Ciech zakupił serwery i sprzęt sieciowy Hewlett-Packarda.

Rozpoczęty w grudniu ub.r. kontrakt z IFS dotyczy dokonania analizy przepływu informacji w przedsiębiorstwie oraz wdrożenia dwóch kluczowych dla działania Ciechu modułów IFS Applications: systemu finansowoüksięgowego (księga główna, zobowiązania, należności, środki trwałe) oraz systemu dystrybucji (zakupy, sprzedaż i gospodarka materiałowa). System początkowo będzie wdrażany w wersji scentralizowanej (program i dane na serwerze unixowym dostępne po stronie użytkownika w postaci znakowej), a docelowo w środowisku klient/serwer - po udostępnieniu przez IFS upgrade'u zlokalizowanej wersji systemu.

Wczesny kontakt

IFS korzysta z metodologii wdrożeniowej, polegającej na wczesnym kontakcie użytkowników z aplikacją i implementacji poszczególnych składników systemu etapami. "Dlatego też firma w ciągu pierwszego miesiąca od rozpoczęcia wdrożenia zainstalowała demonstracyjne i użytkowe wersje swojego systemu, a w ciągu trzeciego miesiąca ma zakończyć szczegółową identyfikację wymagań użytkowników. Mając na co dzień do czynienia ze stosunkowo popularnym na polskim rynku systemem, trudno nie zauważyć, że każde polskie wdrożenie wniosło do niego określoną wartość dodaną - szczególnie w zakresie specyfiki polskiej rachunkowości - a to oczywiście znacznie przyspiesza prace wdrożeniowe. Pewną zasługę mają w tym także przeprowadzone wcześniej przez Oracle Polska prace analityczne, które znacznie podniosły świadomość szeregowych pracowników Ciechu w zakresie uporządkowania swoich wymagań oraz usprawnienia obiegu informacji i dokumentów" - twierdzi Marek Cieciura, dyrektor Centrum Teleinformatyki Ciechu.


TOP 200