Złote czasy dla pamięci masowych

Jak wygląda rynek pamięci masowych w czasach niekorzystnej sytuacji gospodarczej? Okazuje się, że ma się świetnie. Jak będzie wyglądał w najbliższej przyszłości? Jak mawiał Yogi Berra: "Przewidywanie jest trudne, zwłaszcza przewidywanie przyszłości". Spróbujmy zatem przyjrzeć się z bliska obecnym i przyszłym trendom technologicznym na rynku pamięci masowej.

Jak wygląda rynek pamięci masowych w czasach niekorzystnej sytuacji gospodarczej? Okazuje się, że ma się świetnie. Jak będzie wyglądał w najbliższej przyszłości? Jak mawiał Yogi Berra: "Przewidywanie jest trudne, zwłaszcza przewidywanie przyszłości". Spróbujmy zatem przyjrzeć się z bliska obecnym i przyszłym trendom technologicznym na rynku pamięci masowej.

Jak podaje najnowszy raport analityków z firmy IDC, w obecnym kwartale globalny wzrost dochodów uzyskanych ze sprzedaży zewnętrznych urządzeń dyskowych wyniósł 16% i osiągnął wysokość 5,1 mld USD. W sumie sprzedano 1,777 petabajtów pojemności dyskowej, o 44% więcej niż w roku ubiegłym. Wszystko wskazuje na to, że tendencja wzrostu sprzedaży urządzeń dyskowych utrzyma się również przez najbliższe lata.

Do roku 2012 głównym akceleratorem zapotrzebowania na przestrzeń dyskową będzie szybki rozwój biznesu opartego na treściach cyfrowych w obszarach telekomunikacji, mediów oraz Web 2.0. Do wzrostu sprzedaży przyczyni się również coraz powszechniejsze stosowanie technologii backupu dyskowego oraz wprowadzenie przepisów prawnych nakładających obowiązek archiwizowania danych. Spowolnienie gospodarcze nie pozostanie jednak bez wpływu na decyzje zakupowe klientów. Plany budżetowe będą bardziej restrykcyjne, ukierunkowane w pierwszej kolejności na optymalne wykorzystanie już posiadanych zasobów. W związku z tym na popularności zyskają technologie poprawiające utylizację przestrzeni dyskowej.

Dyski twarde

W macierzach dyskowych coraz częściej wykorzystuje się znacznie tańsze od dysków FC (Fibre Channel), szybkoobrotowe dyski SAS (Serial Attached SCSI). Pozycja sprawdzonej i dojrzałej technologii dysków FC w systemach dyskowych klasy high-end wydaje się jednak niezagrożona, do czasu osiągnięcia dojrzałości przez technologię SAS. W najbliższym czasie na rynku pojawią się dyski FC i SAS o pojemności 450 GB oraz dyski SATA 1,5 TB. Do warstwowego modelu pamięci masowej coraz częściej włączane będą - jako tier zero-storage - dyski SSD (Solid State Disks). Ze względu na oferowaną wysoką wydajność operacji I/O, znajdą one zastosowanie w wymagających środowiskach systemów transakcyjnych.

Thin provisioning

W sytuacji lawinowo rosnącej ilości informacji największym problemem wielu firm jest to, jak w większym stopniu wykorzystać już posiadane zasoby dyskowe. Rozwiązań jest kilka, a jednym z nich thin provisioning. Technologia ta oferuje elastyczność alokacji przestrzeni dyskowej, w przeciwieństwie do stosowanej dotychczas alokacji tradycyjnej, polegającej na sztywnym przypisaniu wolnej przestrzeni do danej aplikacji. Jakiekolwiek zabiegi zmierzające do zmiany wielkości wolumenu wymagały do tej pory złożonych operacji administracyjnych. Zaalokowany wolumen może być natomiast zwiększany lub zmniejszany w zależności od potrzeb, bez przerywania pracy korzystających z niego systemów. Czołowi producenci podsystemów dyskowych implementują tę technologię w swoich macierzach i cieszy się ona coraz większym zainteresowaniem wśród klientów.

Wirtualizacja podsystemów dyskowych

Wirtualizacja pamięci masowej nie jest już postrzegana jako technologia niszowa, lecz główny nurt technologiczny w najbliższym czasie. Po wirtualizacji serwerów nastał czas wirtualizacji podsystemów dyskowych. Zwirtualizowanie macierzy dyskowych pochodzących od różnych producentów pozwoli skonsolidować dane w centralnie zarządzanej puli zasobów. Proces spójnego odwzorowywania logicznej przestrzeni danych na fizyczną przestrzeń dyskową obsługiwany jest przez dedykowane oprogramowanie, zewnętrzny motor wirtualizacji lub system operacyjny macierzy dyskowej.

Deduplikacja danych

W najbliższym czasie deduplikacja danych będzie jedną z kluczowych technologii na rynku pamięci masowej, ze względu na znaczną - potencjalną - redukcję kosztów oraz zwiększenie efektywności działania systemów. Zarówno producenci oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, jak i dostawcy rozwiązań dyskowych powszechnie implementują deduplikację w swoich produktach. Technologia ta może być stosowana w różnych miejscach sieci pamięci masowych, włącznie z deduplikacją źródła, deduplikacją przesyłanych danych oraz deduplikacją w miejscu docelowym. Podstawowy cel, jaki pozwala osiągnąć, to redukcja miejsca zajmowanego przez dane.

Backup dyskowy

Zmniejszanie się okien backupu oraz wymagań na czas odtwarzania danych po ich utracie przyczynia się do coraz częstszego wdrażania systemów tworzenia kopii zapasowych na podstawie technologii dyskowych. Posiadają one mechanizmy zabezpieczania danych przy użyciu kopii migawkowych, a także wyżej wspomnianą deduplikację. Rośnie również popularność technologii wirtualnych bibliotek taśmowych - VTL, umożliwiając poprawę wydajności całego systemu backupu. Biblioteki VTL, oparte najczęściej na pojemnych dyskach SATA, oferują szybki dostęp do kopii zapasowych plików i katalogów. Wirtualna biblioteka taśmowa działa jak fizyczna biblioteka, eliminując typowe problemy związane z taśmami fizycznymi.

Archiwizacja danych

Dramatycznie rośnie ilość danych, zarówno strukturalnych (bazy danych), jak i niestrukturalnych (wiadomości e-mail). Ograniczenie pojemności pojedynczej skrzynki pocztowej (quota) ostatnio znacznie wzrosło. Błyskawicznie powiększające się rozmiary skrzynek pocztowych, obowiązek legislacyjny archiwizacji dokumentów, optymalizacja zajętości przestrzeni dyskowej - to główne motory napędowe archiwizacji danych, coraz powszechniej wprowadzanej przez firmy. Projekty archiwizacji i optymalnego zarządzania składowanymi informacjami znalazły się w tym roku w wielu budżetach IT.

Nowe standardy na łączach

Wzrost mocy obliczeniowej serwerów i kontrolerów macierzy dyskowych, technologia wirtualizacji oraz konsolidacja zrodziły potrzebę zwiększenia dotychczasowej przepustowości sieci LAN oraz SAN. Ponieważ potrzeba jest matką wynalazków, ogłoszono dwa nowe standardy komunikacyjne: 10 Gb/s Ethernet oraz 8 Gb/s Fibre Channel. Z pojawieniem się 10 Gb/s Ethernetu ściśle łączy się dostępność technologii FCoE (Fibre Channel over Ethernet). Technologia FCoE umożliwi budowę konwergentnej sieci w centrum danych. Na rynku dostępne są już przełączniki i adaptery CNA (Converged Network Adapters) wspierające takie rozwiązania. Dzięki kartom CNA ograniczona zostanie liczba kart sieciowych w serwerze, portów na przełącznikach oraz kabli połączeniowych, co przełoży się na niższe, całkowite koszty energii i chłodzenia.

iSCSI

Technologia iSCSI umacnia swoją pozycję na rynku pamięci masowej, oferując możliwość budowy względnie taniej sieci SAN. Rośnie jej popularność w sektorze SMB, ponieważ działa ona, wykorzystując powszechnie znany Ethernet. W przewidywaniach analityków, w najbliższym czasie zyski ze sprzedaży pamięci masowej opartej na standardzie Ethernet (iSCSI, NAS) osiągną 7 mld USD. Dla porównania, przewidywane zyski ze sprzedaży rozwiązań opartych na Fibre Channel wyniosą 11 mld USD. Czynnikiem, który na pewno się do tego przyczyni, będzie możliwość wykorzystania przez iSCSI sieci 10 Gb/s. Stopniowe obniżanie się cen interfejsów 10 Gb/s oraz pojawienie się kart sieciowych wyposażonych w funkcję TOE (TCP Offload Engine) umożliwi wdrożenie wysoce wydajnej sieci IPSAN opartej na Ethernecie.

Green IT

Dlaczego hasło "Green IT" stało się obecnie takie modne? Odpowiedź jest prosta. Ocieplenie klimatu następuje w tempie dużo szybszym niż przewidywano. Na świecie systematycznie zaostrza się poziom dopuszczalnej normy emisji CO2, a jednym z głównych źródeł powstawania dwutlenku węgla jest proces wytwarzania energii. Wobec powyższego, podstawowym działaniem, jakie może podjąć IT dla środowiska naturalnego, jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez sprzęt komputerowy. Pojawienie się technologii konsolidacji, wirtualizacji serwerów i pamięci masowej umożliwia znaczną redukcję energii dostarczanej na zasilanie i chłodzenie serwerowni. Przy rosnących cenach energii przekłada się to na obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury IT.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200