Zlikwidować ciągłą migrację

Obecne technologie długotrwałego przechowywania danych wymagają ciągłego nadzoru nad składowaniem informacji. Badacze mają nadzieję, że dzięki nowym odkryciom powstaną i zostaną wdrożone technologie, które to zmienią.

Przy przechowywaniu informacji mających istotną wartość archiwalną strategia regularnych migracji do nowych technologii składowania danych jest niezbędna, by zapewnić trwałość zapisanym bitom. Duże archiwa, na przykład National Film Board of Canada, przechowujące ponad 13 tys. filmów, stosują tę strategię w praktyce, gdyż składowane tam dane muszą być zachowane dla potomności.

Julie Dutrisac, szef działu badawczego National Film Board, mówi: "Dane muszą być przechowywane przez czas niemal nieograniczony, zatem musimy dokonywać migracji. Przejście na cyfrowy model składowania danych skutkuje koniecznością takich operacji w przyszłości".

Migracja oznacza w tym przypadku przenoszenie materiałów na nowe urządzenia co pięć lat, ze względu na oczekiwaną trwałość sprzętu lub jego zestarzenie moralne. Większość produktów storage klasy Enterprise ma pięcioletnią gwarancję, ponadto większość użytkowników po tym czasie wymienia systemy, transformując przy tym całkowicie swoją infrastrukturę. Przeniesienie do nowych urządzeń i środowisk składowania danych musi odbyć się w taki sposób, by zagwarantować niezmienność każdego bitu informacji.

Bieżnia pamięci

Zlikwidować ciągłą migrację

Macierz 17 memrystorów, zbudowanych w laboratorium HP widziana pod mikroskopem elektronowym

Specjaliści firmy IBM opracowują technologię nazwaną bieżnią pamięci, wykorzystującą mikroskopijne segmenty U-kształtnych nanorurek z ferromagnetycznego materiału, zawieszonych pionowo w układach scalonych CMOS. Każda z nanorurek przechowuje około 100 bitów informacji, zakodowanych jako nieulotne, namagnetyzowane punkty.

Inżynierowie pracujący nad projektem oczekują czasu odpowiedzi rzędu 1 nanosekundy zamiast 10 nanosekund, właściwych dla dzisiejszych pamięci DRAM. Koszt składowania danych powinien być porównywalny do tego, ile trzeba zapłacić za składowanie danych na dyskach mechanicznych, ale nanorurki zaoferują wielokrotnie wyższą wydajność. Ponieważ nie zawierają ruchomych części (składowanie danych odbywa się przez zmianę momentu magnetycznego), będą mogły być także znacznie gęściej upakowane. Specjaliści IBM twierdzą, że przewidywana trwałość jest planowana na 10 lat i można oczekiwać pierwszych takich urządzeń w sprzedaży za pięć do siedmiu lat.

Taśma jest bardzo trwała

Doug Balog, wiceprezes działu platform storage w firmie IBM, ujawnił istnienie innego projektu, który zapewni w przyszłości składowanie danych przez około 50 lat, ale ta technologia jeszcze nie jest gotowa do sprzedaży w najbliższym czasie.


TOP 200