Złe półrocze Toshiby

Toshiba w pierwszej połowie roku finansowego 1999, zakończonej 30 września, poniosła stratę netto w wysokości 431 mln USD. Przychody firmy wyniosły w tym czasie 14,5 mld USD.

Toshiba w pierwszej połowie roku finansowego 1999, zakończonej 30 września, poniosła stratę netto w wysokości 431 mln USD. Przychody firmy wyniosły w tym czasie 14,5 mld USD.

Jako przyczynę takiej sytuacji przedstawiciele firmy podają zmniejszenie zysków z rynku półprzewodników spowodowane niższymi, niż przewidywano, cenami 128-megabitowobitowych układów pamięci DRAM i innych oraz koszty przeprowadzonej restrukturyzacji działu półprzewodników. Chociaż Toshiba zwiększyła sprzedaż półprzewodników, wyświetlaczy ciekłokrystalicznych telefonów komórkowych i komputerów osobistych na rynku japońskim, to jej sytuacje pogorszyły działania na rynkach nie związanych z elektroniką.

Mimo przewidywanego powrotu do rentowności w drugiej połowie br., firma przewiduje jednak zakończenie całego roku stratą ok. 280 mln USD.


TOP 200