Złapać złodzieja!

Skuteczność działań policyjnych mających na celu wykrycie i schwytanie sprawców włamania i kradzieży zależy głównie od dwóch czynników - szybkości powiadomienia o przestępstwie i możliwości podjęcia przez policję odpowiednich działań. Na ten drugi czynnik praktycznie nie mamy wpływu, zależy on od stanu kadrowego, wyposażenia technicznego, środków łączności policji, czyli dobrze wszystkim znanych niedostatków, mających bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa obywateli.

Skuteczność działań policyjnych mających na celu wykrycie i schwytanie sprawców włamania i kradzieży zależy głównie od dwóch czynników - szybkości powiadomienia o przestępstwie i możliwości podjęcia przez policję odpowiednich działań. Na ten drugi czynnik praktycznie nie mamy wpływu, zależy on od stanu kadrowego, wyposażenia technicznego, środków łączności policji, czyli dobrze wszystkim znanych niedostatków, mających bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa obywateli.

Wprowadzenie technik komputerowych zmienia nieco sytuację, dotychczas dotyczyło to jednak głównie badań laboratoryjnych i czynności dochodzeniowych, a nie bezpośrednich akcji ujęcia przestępców. We Wrocławskich Zakładach Elektronicznych "ELWRO" opracowano, a następnie opatentowano komputerowy System Alarmowy E-2000, który bezpośrednio wspomaga akcje policji przeciwko złodziejom. System przeznaczony jest do ochrony obiektów stałych, jak: banki, muzea, kościoły, mieszkania czy zakłady przemysłowe oraz wszelkiego rodzaju pojazdów. System alarmowy E-2000 pełni dwojaką funkcję; po pierwsze natychmiast przesyła informację o dokonanym włamaniu lub kradzieży do policyjnej sieci komputerowej oraz do właściciela obiektu, po drugie może również przekazać do strzeżonego obiektu lub pojazdu polecenie podjęcia działań odstraszających.

System może współpracować z innymi systemami alarmowymi, wykorzystując je jako własne elementy. Poszczególne komórki systemu mogą być łączone w sieć dzielnicową, gminną, wojewódzką i wreszcie krajową, co umożliwia podejmowanie działań i dowodzenie akcją policyjną z każdego poziomu sieci, aż do Komendy Głównej w Warszawie, w zależności od charakteru przestępstwa. Przekazywane informacje pojawiają się natychmiast na ekranach biorących udział w akcji komputerów policyjnych, na każdym poziomie sieci, a także zapisywane w zbiorach archiwalnych, w celu ew. analizy lub opracowań statystycznych.

Ochrona obiektów stałych

W mieszkaniu, banku, kościele lub innym obiekcie zainstalowany jest moduł E-2000/1, wyposażony w nadajnik FM o mocy 0.5 - 1 W i podłączony do czujników antywłamaniowych. Ilość i rodzaj zastosowanych czujników jest dowolna. Antena nadawcza, najlepiej kierunkowa, skierowana jest na najbliższy posterunek policji. Sygnał o włamaniu emitowany przez nadajnik odebrany zostanie jednocześnie przez patrol policyjny, radiowozy, stacje automatyczne współpracujące z komputerem policyjnym oraz przez właściciela obiektu. Moduł powinien być umieszczony w miejscu niedostępnym i połączony z układami wykonawczymi, czujnikami i optozłączem niezbędnym do jego zaprogramowania. Optozłącze służy też do włączania i wyłączania modułu, za pomocą breloka, który ma właściciel.

Brelok umożliwia ustawienie 320 tys. kombinacji kodu i praktycznie uniemożliwia wyłączenie modułu przez inne osoby. W przyszłości stosowane obecnie optozłącze będzie zastąpione brelokiem radiowym.

Wszystkie połączenia przewodowe z urządzeniami zewnętrznymi zabezpieczone odpowiednimi układami, uniemożliwiającymi zniszczenie modułu drogą elektryczną. Przecięcie przewodów i próba zniszczenia modułu powoduje natychmiastowe wysłanie sygnału o włamaniu, w sposób niewidoczny dla sprawcy. Własne zasilanie umożliwia pracę modułu przez ok. 10 godz. od chwili odcięcia zasilania zasadniczego.

W momencie włamania do obiektu, moduł emituje zakodowaną informację cyfrową, zawierającą opis strzeżonego obiektu (np. rodzaj obiektu, jego adres, właściciel). Ani użytkownik obiektu, ani służby policyjne nie mogą ingerować w treść przekazywanej informacji.

Sygnał o włamaniu dociera do policji i właściciela obiektu, mogą oni wówczas wysłać sygnał zwrotny włączający przez modem urządzenia wykonawcze, jak np. syreny alarmowe, alarm świetlny, opuszczanie dodatkowych krat zabezpieczających, uruchamianie dodatkowych zamków w drzwiach i wszelkie inne wymyślne sposoby odstraszenia lub zatrzymania złodzieja. Podjęcie działań ochronnych przez moduł, jest sygnalizowane właścicielowi oraz zapisywane w komputerze policyjnym.

Ochrona pojazdów

przebiega na podobnej zasadzie. Taki sam moduł, pracujący z anteną dookólną i czujnikami antywłamaniowymi, w przypadku kradzieży pojazdu przesyła zakodowane informacje o rodzaju samochodu, jego kolorze i numerze rejestracyjnym. Sygnał zwrotny włącza blokadę zapłonu i skutecznie unieruchamia samochód. Wszystkie skradzione samochody, wyposażone w ten system, automatycznie zapisywane są w komputerach policyjnych i sygnalizowane przez automatyczne stacje kontroli ruchu, wyposażone w anteny kierunkowe. Ich ogólnopolska sieć, ze względów finansowych, jest na razie w fazie projektu, chociaż zagadnienia techniczne zostały już rozwiązane.

Na posterunkach policji i w radiowozach

montowane są moduły E-2000/2. Są one wyposażone w nadajniki o mocy wyjściowej od 1 - 4 W. Mają wyświetlacze alfanumeryczne, na których wyświetlane są rozkodowane informacje od obiektów strzeżonych. Moduł ten może przyjąć jednocześnie informacje o trzech włamaniach i kolejno je pokazywać na wyświetlaczu. Sygnał uruchamiający działania uniemożliwiające przestępstwo, wysyłany jest na życzenie operatora do tego obiektu, który jest aktualnie wyświetlany na ekranie modułu.

Przez złącze RS 232 moduł podłączony jest do policyjnej sieci komputerowej. Umożliwia to kierowanie akcją policyjną i włączanie urządzeń blokujących wg określonej koncepcji. Przykładowo, unieruchomienie samochodu dopiero w pobliżu policyjnego radiowozu lub zamknięcie dodatkowych krat w banku od razu po stwierdzeniu obecności włamywaczy w miejscu strzeżonym. Takie działanie modułu wymaga oczywiście uprzedniego porozumienia policji z właścicielem obiektu, który przecież także może uruchomić system blokujący.

Moduły tego typu montowane będą też w stacjach automatycznych, umieszczanych na skrzyżowaniach ulic, drogach wylotowych, granicach. Stacje takie, wyposażone w anteny kierunkowe, sygnalizować będą kierunek poruszania się skradzionego pojazdu, będą też czuwać nad położonymi w pobliżu obiektami stacjonarnymi. Informacja przekazywana będzie przez modem telefoniczny lub radiowy do najbliższej jednostki policji, a stamtąd w razie potrzeby, natychmiast dalej. Obecnie trudno określić, kiedy zrealizowane zostaną powyższe plany, przynajmniej w większości województw w Polsce.

Poza wymienionymi w skład systemu wchodzą jeszcze moduły o nazwach:

E-2000/3 i E-2000/4.

Pierwszy z nich przeznaczony jest dla właściciela chronionego obiektu i przekazuje mu informację o włamaniu tylko do tego właśnie obiektu. Jest on przenośny, zasilany z baterii lub zasilacza sieciowego, umożliwia wysłanie sygnału zwrotnego tylko do modułu zainstalowanego w obiekcie właściciela. Nadajnik radiowy ma moc 1 W.

E-2000/4 przeznaczony jest dla pieszych patroli policji. Wymiarami i konstrukcją zbliżony do poprzedniego, ma wyświetlacz alfanumeryczny, podający informacje o dowolnym obiekcie strzeżonym na danym terenie, do którego nastąpiło włamanie i umożliwiający wysłanie sygnału do urządzeń blokujących w każdym z tych obiektów.

Łączność radiowa

Mikroprocesorowy system E-2000 jest zaprojektowany i wykonany zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki, z wykorzystaniem technologii montażu powierzchniowego SMD. Moduły zostały wyposażone w miniaturowe transceivery FM pracujące w paśmie 450-470 MHz. Wszystkie poziomy systemu, od obiektu strzeżonego, poprzez radiowozy policji, aż do sieci ogólnokrajowej, pracują w jednym kanale częstotliwości. Pozwala to na jednoczesne przekazywanie wszystkich informacji. Przewidziane jest wykorzystanie drugiego kanału z wymienionego pasma częstotliwości tylko do łączności między stacjami automatycznymi a posterunkami, lub do połączeń pomiędzy jednostkami policji tam, gdzie nie ma możliwości modemowego połączenia komputerów policyjnych przez sieć telefoniczną.

Przekazanie informacji o włamaniu, jak wspomniano, jest zakodowaną informacją cyfrową. Uruchomienie działań blokujących (odstraszających) w postaci wysłania sygnału zwrotnego przez właściciela lub policję, zawiera taką samą, zakodowaną informację cyfrową. Powtórzenie tej informacji w sygnale zwrotnym powoduje, że uruchomiony zostaje moduł jedynie w obiekcie wysyłającym sygnał o włamaniu.

Zasięg wysyłanych sygnałów o włamaniu wynosi ok. 10-15 km. Celowo dostosowany jest więc do przekazywania informacji jedynie do najbliższego posterunku policji, teoretycznie eliminuje to chaos podczas przyjmowania zgłoszeń o przestępstwie, a jednocześnie jedno pasmo przesyłania informacji umożliwia interwencję każdemu, ze znajdujących się blisko, patroli policyjnych. Nie uzyskałem informacji, czy pasmo częstotliwości radiowej, w którym pracuje system, nie będzie kolizyjne z pracą telefonii komórkowej, również wykorzystującej częstotliwość 450 MHz.

Instalacje i ich finansowanie

Zakłady Elektroniczne ELWRO zainstalowały już kompletny system w kilku gminach w województwach zachodnich. Koszt instalacji poszczególnych modułów systemu został tak skalkulowany, aby za urządzenia znajdujące się w gestii policji zapłacili użytkownicy obiektów chronionych. W ten sposób policja bez nakładów finansowych uzyskuje dostęp do interaktywnego systemu, umożliwiającego szybkie i sprawne ujęcie przestępców. Omawiany system finansowania nie obejmuje oczywiście komputerowej sieci połączeń policyjnych.

Skuteczność i powszechna dostępność systemu, przy kosztach instalacji rzędu kilku mln zł, zmniejszających się wraz ze wzrostem liczby użytkowników, pozwalają na przypuszczenie, że system sygnalizacji włamań i kradzieży, oraz uruchamiania działań odstraszająco-zabezpieczających ELWRO E-2000, ma szansę na szybkie wdrożenie i rozbudowę.


TOP 200