Zjednoczone wersje

QAD Polska lokalizuje dziewiątą wersję systemu MFG/PRO. Będzie ona prawdopodobnie sprzedawana także przez TRW ISCS.

QAD Polska lokalizuje dziewiątą wersję systemu MFG/PRO. Będzie ona prawdopodobnie sprzedawana także przez TRW ISCS.

Pakiet lokalizacyjny - zestaw modyfikacji oprogramowania dostosowujący system do polskich norm - dla wersji MFG/PRO 9.0 będzie oparty na rozwiązaniach stworzonych przez QAD dla poprzednich wersji. Obecnie korzysta z nich większość polskich użytkowników systemu. "Chcemy stworzyć jedną wersję lokalizacyjną, porządkującą dotychczasowe dokonania naszych partnerów. Utrzymywanie kilku pakietów lokalizacyjnych wiąże się z kosztami dla firm, które je tworzą, i utrudnia dokonywanie kolejnych aktualizacji" - mówi Marek Żuk, dyrektor QAD Polska.

Rozwój kontrolowany

"Idea jednej wersji oprogramowania lokalizacyjnego jest dobra, ale musi oznaczać korzyści również dla nas. Bardzo ważny - z naszego punktu widzenia - jest dostęp do kodu źródłowego i gwarancja, że polska wersja MFG/PRO stworzona przez odpowiada międzynarodowym standardom przyjętym przez QAD" - mówi Jacek Rogala, dyrektor generalny polskiego oddziału TRW ISCS.

Stworzenie jednego pakietu lokalizacyjnego nie zmieni jednak mechanizmu rozwoju systemu MFG/PRO, który jest rozbudowywany i modyfikowany zarówno przez dystrybutorów, jak i partnerów QAD. W Polsce dodatkowe oprogramowanie tworzy TRW ISCS i zielonogórski . Niemniej ingerencje w kod źródłowy będą wymagać autoryzacji polskiego oddziału QAD, a stworzone w ten sposób oprogramowanie będzie stanowić jego własność.

Zdaniem Jacka Rogali, w systemie MFG/PRO dokonywanych jest na życzenie klientów zbyt wiele modyfikacji, co utrudnia późniejsze utrzymanie i aktualizację systemu u poszczególnych użytkowników. "Korzystniej byłoby dostosować system do współpracy z zewnętrznymi narzędziami, umożliwiającymi np. tworzenie dodatkowych raportów, niż wprowadzać kolejne zmiany w standardowej wersji" - mówi Jacek Rogala.

Wtyczka programowa

"Chcemy stworzyć pakiet uniwersalny, maksymalnie oderwany od konkretnej wersji MFG/PRO" - mówi Jarosław Jaśkiewicz, odpowiedzialny za polonizację wersji 9.0. Nowy pakiet lokalizacyjny składałby się z elementów "nieinwazyjnych" - nie wymagających współistnienia kodu konkretnej wersji oraz "inwazyjnych" - wbudowanych w kod. System zostanie tak skonstruowany, aby umożliwiał dołączanie do niego fragmentów oprogramowania stworzonego przez niezależne firmy czy też modyfikującego działanie poszczególnych funkcji bez ingerowania w kod źródłowy.

"Ta koncepcja była już weryfikowana w USA. W kolejnych - po dziewiątej - wersjach MFG/PRO znajdą się specjalne gniazda, umożliwiające przyłączanie oprogramowania tworzonego przez partnerów i dystrybutorów MFG/PRO, szczególnie tam, gdzie program jest zmieniany pod kątem potrzeb klienta" - twierdzi Jarosław Jaśkiewicz.

W MFG/PRO 9.0 zostanie również wykorzystany - stworzony m.in. przez holenderski oddział TRW - pakiet Euro Accounting, uwzględniający wersje językowe i uregulowania prawne Unii Europejskiej. "Euro Accounting nie jest wystarczający, ponieważ obejmuje głównie sferę finansów. Nasz pakiet uzupełnia go w obszarze zakupów i sprzedaży, ale również pewnych elementów finansów" - mówi Marek Żuk.

Na podstawie umowy zawartej między polskim oddziałem TRW ISCS i firmą Origin na przełomie sierpnia i września TRW przejął trzech z pięciu klientów firmy Origin w Polsce. Firma przejęła również dokumentację i kod źródłowy spolonizowanej przez Origin wersji MFG/PRO. Obecnie jest na etapie ujednolicania rozwiązań swoich i Origina.

Nowi partnerzy

W ciągu ostatnich kilku miesięcy QAD Polska podpisał umowy z sześcioma nowymi partnerami. Są to: Computer Communication Systems SA (Wrocław), "KOM-PAKT" Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe sp. z o.o. (Warszawa), Max Elektronik SA (Zielona Góra), Mikrotech Hardware sp. z o.o. (Bydgoszcz), Centrum Przemysłowo-Usługowe ZETO sp. z o.o. (Jelenia Góra) i Guzy (Warszawa).


TOP 200