Zjazd call center

Stowarzyszenie Menedżerów Call Center organizuje 27-28 marca br. we Wrocławiu swoją stowarzyszeniową konferencję.

Stowarzyszenie Menedżerów Call Center organizuje 27-28 marca br. we Wrocławiu swoją stowarzyszeniową konferencję.

W spotkaniu wezmą udział szefowie działów telesprzedaży i telefonicznych zamówień, działów telefonicznej windykacji, centrów zgłaszania reklamacji, telefonicznych centrów obsługi reklamacji, komórek zajmujących się obsługą infolinii, działów, biur i departamentów obsługi klienta, a także szefowie usługowych call centers. Spotkanie będzie poświęcone w dużej mierze prezentacji nowych rozwiązań technologicznych w zakresie automatyzacji procesów kontaktów z klientem. Więcej informacji pod adresemhttp://www.ccma.pl . W ocenie Łukasza Neumanna, wiceprezesa stowarzyszenia i dyrektora Pionu Informatyki i Telekomunikacji w firmie Kruk SA, w Polsce pracuje ponad 400 menedżerów call center.


TOP 200