Zintegrowane usługi IP

Novell przedstawił projekt integracji NDS-u z usługami DHCP.

Novell przedstawił projekt integracji NDS-u z usługami DHCP.

Podczas konferencji Networld+Interop poinformował o opracowaniu nowego standardu integracji usług DHCP (dynamicznego przydzielania adresów IP urządzeniom pracującym w sieci) z usługami katalogowymi. Propozycję tego standardu przekazano już do komitetów normalizacyjnych Internet Engineering Task Force (IETF) i Desktop Management Task Force (DMTF). Pierwsze wdrożenie nowego standardu znajdzie się już w piątej wersji NetWare, której premiera zapowiadana jest na połowę tego roku.

Działania, podjęte przez Novella, zmierzają do pełnej integracji usług katalogowych z Internetem. Przechowywanie w ramach NDS numerów IP i informacji o usługach DHCP i DNS umożliwia scentralizowane zarządzanie siecią TCP/IP. Dzięki nowemu standardowi Novella możliwe będzie bezproblemowe przeprowadzanie takich operacji, jak zmiana numeru IP serwera DHCP, zbiorcze rekonfigurowanie wielu serwerów itp. Nowy standard umożliwi także tworzenie klastrów serwerów DHCP, w których kilka serwerów będzie przydzielało urządzeniom sieciowym adresy IP z tej samej puli jednocześnie, by nie były one zdublowane. W razie awarii jednego serwera pozostałe zajmą się obsługą tych urządzeń sieciowych, którym wcześniej przydzielono numer IP uszkodzonemu serwerowi.

Choć w NetWare 5 z usługami katalogowymi NDS będą w pełni zintegrowane także usługi DNS (realizujące przyporządkowywanie numerów IP nazwom domen i odwrotnie), to Novell nie przekazał do standaryzacji sposobu, w jaki usługi te wzajemnie ze sobą współpracują. Firma zamierza to jednak uczynić w drugiej połowie br.


TOP 200