Zintegrowane rozwiązanie Serena i Remedy

Pomyślnie zakończono testy integracji produktów Serena Dimensions i Serena Tracker z pakietem IT Service Management Suite dostarczanym przez wchodzącą w skład BMC Software firmę Remedy.

Integracji zapewnia dwukierunkowe połączenie, umożliwiające zwiększenie efektywności zarządzania zmianami przez usprawnienie komunikacji między działami serwisowymi i zespołami odpowiedzialnymi za rozwój IT.

Rozwiązanie, tworzące zintegrowany system do zarządzania zmianami, obejmuje wszystkie zasoby informatyczne, to jest sprzęt i oprogramowanie , zarówno standardowe, jak i tworzone przez własne zespoły.

Zobacz również:

Zintegrowane rozwiązania, Serena Dimensions Connect for Remedy oraz Serena Tracker Connect for Remedy, wykorzystują stworzony przez Remedy mechanizm Enterprise Integration Engine, tworząc dwukierunkowy, zautomatyzowany system wymiany zgłoszeń między zespołami odpowiedzialnymi za rozwój aplikacji i wsparcie użytkowników.

Zespoły zajmujące się rozwojem aplikacji mają możliwość wglądu w środowisko produkcyjne, co pozwala na lepsze poznanie potrzeb biznesu i szybszą reakcję.


TOP 200