Zintegrowane bezpieczeństwo

Przykłady ostatnich mistrzostw piłkarskich i igrzysk olimpijskich pokazują, że TETRA stała się już trwałym elementem systemów łączności wielkich imprez sportowych.

Przykłady ostatnich mistrzostw piłkarskich i igrzysk olimpijskich pokazują, że TETRA stała się już trwałym elementem systemów łączności wielkich imprez sportowych.

Podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich w Pekinie z cyfrowej łączności radiowej w systemie TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) korzystało wiele służb i instytucji odpowiedzialnych zarówno za organizację igrzysk, jak i zapewnienie bezpieczeństwa na stadionach i w mieście. W samym komitecie organizacyjnym było około 14 tys. użytkowników cyfrowych radiotelefonów.

3,5-4mld zł

miała kosztować MSWiA budowa własnej sieci łączności specjalnej. Obecny model - kupowanie przez miasta usług od zewnętrznego dostawcy - ma kosztować kilka razy mniej.

Na potrzeby pekińskiej policji firma Motorola dostarczyła kompleksowy system cyfrowej łączności trankingowej działający w paśmie 350 MHz. Obejmuje on ponad 30 stacji bazowych i prawie 30 tys. terminali. Prace nad budową rozpoczęto w 2004 roku. Policjanci obsługujący igrzyska mieli do dyspozycji ok. 2 tys. radiotelefonów. Wcześniej, w marcu 2001 r. Motorola wdrożyła system w paśmie 800 MHz, działający w pełni na platformie IP, będący częścią systemu wspomagania dowodzenia policji miejskiej w Szanghaju. Wspierał on m.in. pracę policjantów obsługujących odbywającą się w 2007 roku w Szanghaju Międzynarodową Olimpiadę Specjalną.

Podobny jak dla pekińskiej policji system (w paśmie 350 MHz) został wdrożony także w Głównym Urzędzie Kontroli Ruchu Granicznego w Pekinie. Podczas olimpiady był on wykorzystywany przez służby graniczne w terminalu

nr 3 Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pekinie. W późniejszym terminie ma być rozbudowany i zastąpić całą dotychczasową sieć analogowej łączności radiowej, obsługującą pekińskie lotnisko. Jest ono jednym z najbardziej ruchliwych lotnisk w Azji. Przewija się przez nie znaczna część pasażerów przylatujących do Chin i wylatujących z tego kraju. Szacuje się, że w 2008 roku przyjmie ono w sumie ok. 15 mln pasażerów. Zastosowane rozwiązania mają zapewnić płynną migrację z systemu analogowego do nowego systemu cyfrowego, bez zakłócania bieżących działań związanych z kontrolą graniczną.

System cyfrowej łączności radiowej przyczynił się ponadto do unowocześnienia i przygotowania na przyjazd rzeszy kibiców infrastruktury transportowej Pekinu. TETRA została wykorzystana do obsługi ekspresowej, bezzałogowej linii kolejowej, łączącej międzynarodowy port lotniczy w Pekinie z centrum miasta. Zadaniem tej linii było odciążenie dotychczasowych, przeładowanych połączeń komunikacyjnych, zarówno podczas olimpiady, jak i później, w trakcie normalnego funkcjonowania miasta. Ma ona 28 km długości i zapewnia połączenia między najważniejszymi liniami pekińskiej kolei podziemnej. Pociągi poruszają się po niej z prędkością 110 km/h, co pozwala pokonać dystans między lotniskiem a miastem w 15 min.

Spółka Beijing Dongzhimen Airport Express Rail Co. Ltd. zdecydowała się na wykorzystanie cyfrowej technologii trankingowej, by zapewnić stałą łączność, niezbędną do automatycznego sterowania ruchem pociągów oraz zarządzania całą infrastrukturą transportową. Uznano, że nowoczesne, zaawansowane rozwiązania do kierowania ruchem będą kluczowe dla zapewnienia płynności ruchu między centrum Pekinu a lotniskiem. System obejmuje naziemne stacje bazowe łączności trankingowej, dwie stacje podziemne, 114 terminali użytkowników, 20 radiotelefonów zamontowanych w pojazdach oraz 7 radiotelefonów stacjonarnych. Jest też cały szereg aplikacji umożliwiających zintegrowanie łączności radiowej z codzienną obsługą kolei ekspresowej portu lotniczego.

Piłka w sieci

Na wykorzystanie systemu cyfrowej łączności radiowej w standardzie TETRA zdecydowało się także, odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa podczas EURO 2008 w Austrii, Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (BMI - Bundesministerium für Inneres). Państwowe służby i instytucje odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo podczas tegorocznych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej (które odbywały się w czterech miastach - Innsbruck, Klagenfurt, Salzburg i Wiedeń), korzystały z systemu trankingowej łączności radiotelefonicznej BOS-Austria, którego operatorem jest firma Tetron.

Prace nad jego stworzeniem zostały podjęte w 2004 roku. Przed rozpoczęciem rozgrywek sieć w standardzie TETRA była gotowa do użytku we wszystkich miejscowościach, gdzie miały się odbywać mecze. Już w styczniu 2006 roku sieć została uruchomiona na całym obszarze dwóch krajów związkowych: Tyrol i Wiedeń. Dla potrzeb EURO 2008 wybudowano trzynaście dodatkowych stacji bazowych dla dwóch pozostałych miejsc rozgrywek - Klagenfurtu i Salzburga - i zintegrowano je z już istniejącą siecią. Nowe stacje bazowe umożliwiły objęcie zasięgiem sieci nie tylko obszarów stadionów i terenów wokół nich, lecz także całych miast i ich obrzeży.

Przed oddaniem do użytku na potrzeby EURO 2008 system był przetestowany. W ramach ćwiczeń w listopadzie 2007 r. w tunelu Kaisermühlen zaaranżowano fikcyjną katastrofę o wielkiej skali zniszczeń. Podczas działań z udziałem ponad 200 funkcjonariuszy policji, straży pożarnej i ratowników medycznych sprawdzano skuteczność tego rozwiązania. Na początku 2008 roku z systemu korzystali policjanci zapewniający bezpieczeństwo podczas meczów piłkarskich między Austrią a Niemcami oraz między Austrią a Holandią na stadionie im. Ernsta Happela w Wiedniu.

Podczas Mistrzostw Europy z łączności w systemie TETRA korzystało ogółem 27 tys. austriackich policjantów oraz jednostki straży pożarnej i służby ratownicze (przykładowo na terenie Wiednia w trakcie rozgrywek dyżurowało 850 sanitariuszy i 60 lekarzy pogotowia ratunkowego, rozproszonych po całym mieście). Dodatkowo został on udostępniony grupie ponad tysiąca funkcjonariuszy niemieckiej policji, którzy wspierali podczas rozgrywek swych austriackich kolegów. Dzięki temu różne jednostki operacyjne oraz ich funkcjonariusze mieli możliwość komunikowania się bezpośrednio między sobą i tworzenia wydzielonych, zintegrowanych grup komunikacyjnych na potrzeby konkretnych akcji.

Nie tylko służby

Dla potrzeb igrzysk olimpijskich w Atenach w 2004 roku wykorzystywane były dwa zbudowane wcześniej systemy TETRA - system bezpieczeństwa publicznego C4I oraz miejski system komercyjny. Oba funkcjonują i są wykorzystywane do dzisiaj.

System publiczny obejmuje swym zasięgiem miasto Ateny i region Attyka. Składa się ze stu stacji bazowych i ma ponad 20 tys. użytkowników. Wśród korzystających z niego służb są m.in.: policja, straż przybrzeżna, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, narodowa agencja wywiadowcza, generalna dyrekcja ds. ceł, biuro ds. przestępstw finansowych. W trakcie olimpiady wykonano w nim 3,7 mln połączeń, czyli średnio 220 tys. połączeń dziennie.

System komercyjny działa na terenie całej Attyki oraz nowego, międzynarodowego portu lotniczego w Atenach. Ma 60 stacji bazowych. Korzysta z niego około 15 tys. użytkowników. Obsługuje m.in. ateńskie tramwaje, metro, port. Korzystają z niego też firmy spedycyjne. Podczas igrzysk był używany przez przedstawicieli komitetu organizacyjnego, ekipy telewizyjne i reprezentacje poszczególnych krajów.


TOP 200