Zintegrowana przyszłość

Po czterech latach prac, krakowski Bank Przemysłowo-Handlowy zakończył wdrożenie zintegrowanego systemu bankowego.

Po czterech latach prac, krakowski Bank Przemysłowo-Handlowy zakończył wdrożenie zintegrowanego systemu bankowego.

Bank Przemysłowo-Handlowy był pierwszym bankiem detalicznym, który zdecydował się na zakup i wdrożenie systemu scentralizowanego. Nowy system - Profile - firmy Sanchez Computer działa obecnie w 206 placówkach banku (oddziałach i ich filiach) i obsługuje 1,7 mln rachunków klientów. Prawie trzy lata trwała polonizacja i przystosowanie systemu do wymagań banku, a kolejny rok - jego wdrożenie we wszystkich oddziałach.

Na potrzeby nowego systemu bank musiał stworzyć sieć rozległą, która połączyła wszystkie placówki. "Nasza sieć to ok. 20 tys. km linii teleinformatycznych dzierżawionych od różnych operatorów. Jest to spowodowane faktem, że musimy mieć co najmniej dwie drogi dostępu do oddziałów. Jako łącza zapasowe stosujemy m.in. łącza satelitarne VSAT" - mówi Grzegorz Fitta, wiceprezes zarządu, odpowiedzialny za Pion Informatyczny w Banku Przemysłowo-Handlowym.

Sieć rozległa łączy wszystkie oddziały banku z jego centralnym ośrodkiem przetwarzania, w którym pracuje system Profile. Składa się on z dwóch 8-procesorowych serwerów Alpha 8400 Turbolaser EV6. Trzecia taka maszyna znajduje się w ośrodku zapasowym. Systemem operacyjnym jest OpenVMS. W oddziałach działa ok. 80 mniejszych serwerów Alpha, które zapewniają prace oddziału w razie problemów z łącznością.

"Aby utworzyć nową placówkę - a w ciągu 2 lat ich liczba w BPH ma wzrosnąć dwukrotnie - wystarczy połączyć jej terminale z centralnym ośrodkiem przetwarzania. Nie potrzebujemy, w przeciwieństwie do starego systemu, kupować kolejnych licencji ani zatrudniać administratorów, którzy wspomagaliby pracę oddziału" - mówi Grzegorz Fitta.

Kontrola centralna

Od zakończenia wdrożenia nowego systemu kierownictwo banku ma znacznie większą kontrolę nad operacjami przeprowadzanymi w każdym z oddziałów, w tym np. warunków sprzedaży poszczególnych produktów. "Wiemy dokładnie, jakiego typu oprocentowanie jest przyznawane klientowi i jakie są z tego tytułu zyski lub straty" - mówią przedstawiciele banku.

Centralny, a nie jak dotychczas na poziomie każdego oddziału, jest także dostęp do systemu Elixir. Pozwala to z kolei kierownictwu banku na pełną kontrolę nad saldem rachunku NOSTRO w Narodowym Banku Polskim. Do tej pory każdy oddział obliczał, jaką nadwyżką dysponuje, teraz - na poziomie całego banku - do tych informacji ma dostęp zarząd. Pozwala to na dowolne obracanie nadwyżkami funduszy. Aby poprawić zarządzanie bankiem, przedstawiciele BPH zamierzają stworzyć hurtownię danych.

To dopiero początek

"Można jednak uznać, że zakończenie wdrożenia systemu scentralizowanego to dopiero początek. Teraz musimy wykorzystać możliwości, jakie on daje, przede wszystkim oferując nowe produkty. Korzystamy dzisiaj z trzech metod naliczania odsetek, Profile ma ich 27, w tym kilka specyficznych dla bankowości hipotecznej" - opowiada Grzegorz Fitta.

System scentralizowany umożliwi bankowi przede wszystkim zaoferowanie elektronicznych kanałów dostępu do rachunku. Już na początku listopada tego roku, Bank Przemysłowo-Handlowy zaoferował klientom dostęp do rachunków przez Internet. Mogą oni tą drogą otrzymywać zestawienie wszystkich operacji i składać zlecenia przelewu. W przyszłym roku prawdopodobnie będzie można otwierać lokaty terminowe.

System bankowości internetowej - BPH [email protected] - został stworzony przez Optimus SA. Bezpieczeństwo transakcji ma zapewnić zastosowanie protokołu SSL (Secure Socket Layer) wykorzystywanego w przeglądarkach do szyfrowania danych przesyłanych przez Internet, a także kodowania z użyciem algorytmów RSA i potrójnego DES (Data Encryption Standard). Każdy klient tworzy własny klucz prywatny przy rejestrowaniu się na stronach internetowych banku. Do końca roku możliwość składania zleceń przez Internet będą mieli także klienci Biura Maklerskiego BPH.


TOP 200