Zintegrować wszystko ze wszystkim

Organizacje korzystające z IT często wykorzystują różne narzędzia, które przedstawiałyby znacznie większą wartość dla firmy, gdyby zostały zintegrowane. Na przykład, połączenie informacji z różnych działów, mogłoby przynieść o wiele większe korzyści biznesowe niż korzystanie z nich w odrębnych systemach. Efektywna integracja rozwiązań różnych dostawców i branż nie zawsze jest łatwa, ale zazwyczaj możliwa. Pokazujemy, jak sobie z nią poradzić.

Zintegrować wszystko ze wszystkim

Jednym z rozwiązań, które warto wdrożyć w przedsiębiorstwach korzystających z wielu aplikacji, jest system centralnego zarządzania tożsamością. Integracja takiego rozwiązania umożliwia wprowadzenie spójnej polityki haseł we wszystkich programach, a także prowadzenie sprawnego i elastycznego audytu obejmującego całość zintegrowanej infrastruktury IT. Dzięki temu, że każde użycie przywilejów w systemie (zalogowanie się do aplikacji) pozostawia zapis w logu, pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo informacji w firmie mogą sprawnie przeciwdziałać możliwym nadużyciom.

Oprócz audytu, bardzo ważne jest także dokładne określenie przywilejów w każdej z aplikacji, która korzysta z systemu uwierzytelnienia. Można dzięki temu uniknąć sytuacji polegających na skumulowaniu uprawnień wynikających z pełnienia różnych ról w systemie IT. Jest to szczególnie ważne w sektorze finansowym, gdzie należy sprawdzić także możliwość wykonania samodzielnie transakcji przy pomocy wykorzystania różnych uprawnień. Sprawdzenie w kilku współpracujących ze sobą systemach, czy dana osoba może przeprowadzić czynności skutkujące nieautoryzowaną transakcją, jest znacznie trudniejsze, gdy organizacja nie dysponuje narzędziami do centralizowanego zarządzania tożsamością.

Infrastruktura taka jest koniecznością również w firmie usługowej IT, gdzie informatycy dysponują z konieczności wysokimi uprawnieniami do różnych systemów klienta. Utrzymywanie aktualności i poufności haseł wymaga sporo zachodu w tradycyjnie zorganizowanym dziale, korzystającym z oprogramowania, które zarządza uprawnieniami lokalnie. Tymczasem, scentralizowane rozwiązanie zintegrowane ze wszystkimi zarządzanymi systemami bardzo ten proces ułatwia.

Informacje w jednym miejscu

Najważniejszą z zalet integracji systemów jest możliwość centralizacji przechowywania istotnych informacji, takich jak kartoteka kontrahentów, dane o produkcji czy baza dokumentów. Posiadanie scentralizowanej informacji o wszystkich kontrahentach utrudnia nadużycia ze strony klientów, takie jak korzystanie z kredytów kupieckich w różnych lokalizacjach z osobna oraz nieścisłości między dokumentami dotyczącymi produkcji a finansowymi. Przedsiębiorstwa korzystające z systemów, które nie posiadają centralnej kartoteki oraz bazy informacji o klientach, są bardziej podatne na takie nadużycia.

Z bazy prosto do obrabiarki

Firmy produkcyjne, które korzystają z automatyki przemysłowej lub inteligentnych narzędzi wspieranych komputerowo, mogą zintegrować te systemy z aplikacjami zarządzającymi produkcją. Chociaż integracja ta nie zawsze jest łatwa i rodzi czasami pewne problemy (na przykład wymaga bardzo uważnego podejścia do spraw bezpieczeństwa), umożliwia usprawnienie wielu procesów biznesowych. Przykładowo, obrabiarki sterowane numerycznie mogą pobierać dane opisujące obrabiany detal z centralnej bazy przedsiębiorstwa. Może się przy tym odbywać tutaj weryfikacja zleceń, kontrola poprawności wgrywanej informacji oraz przypisanie produktu do konkretnego zlecenia. W ten sposób można programować, na przykład, sterowane numerycznie narzędzia do laserowego cięcia metali czy inne obrabiarki, które wymagają skomplikowanych i trudnych w kontroli programów pracy.


TOP 200