Zielony pasek uratuje pieniądze

Multibank jako pierwszy bank w Polsce - jak utrzymuje firma - wdrożył nowe certyfikaty uwierzytelniające EV SSL (Extended Validation SSL), które znacznie ograniczają ryzyko zalogowania się na fałszywej witrynie. Rozwiązanie to zapewnia zwiększoną ochronę internautów w porównaniu ze zwykłymi, popularnie stosowanymi certyfikatami SSL.

Multibank jako pierwszy bank w Polsce - jak utrzymuje firma - wdrożył nowe certyfikaty uwierzytelniające EV SSL (Extended Validation SSL), które znacznie ograniczają ryzyko zalogowania się na fałszywej witrynie. Rozwiązanie to zapewnia zwiększoną ochronę internautów w porównaniu ze zwykłymi, popularnie stosowanymi certyfikatami SSL.

Logując się w serwisie internetowym, dla którego wydano certyfikat EV SSL, cały pasek adresu w przeglądarce podświetla się na zielono, a dodatkowo obok tradycyjnej "żółtej kłódeczki" pojawia się nazwa właściciela witryny. EV SSL bezpośrednio obsługuje jedynie Internet Explorer 7, ale do innych przeglądarek można pobrać już odpowiedni plugin.

EV SSL oferuje dodatkową ochronę przed oszustami, a certyfikat taki jest trudniej uzyskać. Wystawcy certyfikatów ściślej weryfikują podmioty ubiegające się o wydanie EV SSL. "Uzyskanie certyfikatu wiązało się z rozbudowanymi procedurami weryfikacji, które trwały kilka tygodni i polegały na szczegółowej kontroli dokumentów potwierdzających tożsamość MultiBanku jako instytucji finansowej" - mówi Krzysztof Kowalski z MultiBanku.

Przypomnijmy, że niedawno od kilku klientów Multibanku oszuści wyłudzili pieniądze za pomocą właśnie podstawionej, fałszywej witryny.


TOP 200