Zielony Ethernet

Zielony Ethernet

Extreme Networks udostępnia na swojej stronie WWW marketingowy kalkulator do obliczania zużycia energii w których porównać można systemy sieciowe wykorzystujące takie przełączniki jak prezentowany wyżej BlackDiamond 8810 z infrastrukturą wykorzystującą porównywalne modele Cisco i Nortela.

Na przykład Cisco oferuje kalkulator (www.webex.com/carboncalculator.html) promujący systemy wideokonferencyjne i konferencje webowe. Przedstawiciele Cisco mówią jednak, że firma wspiera inicjatywy ograniczania zużycia energii, ale za pośrednictwem niezależnych organizacji, takich jak ITU, METI, ATIS lub The Green Grid.

Nortel udostępnia kalkulator pokazujący energooszczędność jego produktów w porównaniu z systemami Cisco.

Z kolei Extreme Networks, na swojej stronie WWW prezentuje porówanie przełączników BlackDiamond i Summit ze sprzętem Cisco lub Nortel pod kątem zużycia energii i jej kosztów. Dane dotyczące poboru mocy są oparte na informacjach publikowanych przez producentów i dotyczą modeli dostępnych w październiku 2008 r.

Otwarty kalkulator Juniper i Ixia

Energy Consumption Rating (ECR) to opracowana przez Juniper Networks oraz firmę Ixia przy współpracy z BNL (Berkeley National Laboratory) metodologia pomiaru efektywności sieci komputerowych oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Firma Ixia jest producentem sprzętu kontrolno-pomiarowego.

ECR to bezpłatnie dostępna specyfikacja opracowana przez otwartą organizację Energy Consumption Rating Initiative (www.ecrinitiative.org), utworzoną przez Juniper i Ixia. Umożliwia ona oszacowanie poboru mocy istniejących lub projektowanych sieci teleinformatycznych, a w efekcie ułatwia dopasowanie zużycia energii do wymagań użytkownika lub obowiązujących regulacji prawnych. Wyniki pomiarów są prezentowane w formie graficznej. W specyfikacji przedstawiono zestaw procedur, obliczeń i warunków, które muszą być spełnione przez systemy pomiarowe, by wyniki pomiarów miały wartość obiektywną.

Jak zapewniają twórcy ECR, metodologia została tak opracowana, by do fizycznych pomiarów można było wykorzystać standardowy sprzęt kontrolny. Ma ona jednocześnie charakter uniwersalny i może być zastosowana w środowiskach heterogenicznych, w których działają urządzenia różnych producentów.

Jak na razie inicjatywa ta nie spotkała się ze wsparciem innych producentów, ponieważ na liście wspierających ją firm wciąż widać tylko Juniper i Ixia.

Standard PoE, czyli więcej energii

Popularność standardu PoE (Power over Ethernet) systematycznie rośnie, bo jest to wygodna metoda zasilania urządzeń klienckich podłączonych do sieci. Ale w porównaniu ze standardowymi interfejsami, porty PoE zużywają do 10 razy więcej energii. Jednocześnie szacuje się, że przełączniki takie generują ok. 5-krotnie więcej ciepła od klasycznych i trzeba o tym pamiętać, instalując je w stelażach wyposażonych w standardowy system chłodzenia.

Zielony Ethernet

Przełączniki HP ProCurve 2900 zostały zaprojektowane przede wszystkim pod kątem uzyskania wysokiej przepustowości i funkcjonalności, m.in. obsługują standard PoE Plus. Ale ich producent nie zapomniał, że zużycie energii jest ważnym elementem w marketingu i chwali się, że urządzenia te zużywają o 23

Zaprezentowane różnice między zwiększonym poborem energii i emisji ciepła wynikają z tego, że część energii dostarczana do odległych urządzeń nie jest zużywana wewnątrz przełącznika.

Według zaleceń publikowanych przez organizację American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers, optymalny zakres temperatur pracy przełączników to 18 - 25 stopni Celsjusza, a zdecydowanie należy unikać, by temperatura była niższa od 15 lub wyższa niż 32 stopnie.

Standardowe szafy i systemy klimatyzacji są budowane przy takim właśnie założeniu. Jednak przełączniki PoE istotnie zmieniają warunki środowiskowe i warto o tym pamiętać.

Niestety obecnie brakuje informacji, w jaki sposób należy je instalować, by zapewnić odpowiednie warunki pracy, i w praktyce często jest to realizowane ad hoc, bez dobrego projektu. Jednocześnie, jak zauważają specjaliści, choć większość producentów publikuje parametr BTU definiujący parametry termiczne urządzeń, to nie należy traktować go bezkrytycznie i warto sprawdzić pracę sprzętu w rzeczywistych warunkach i w praktyce dopasować poziom chłodzenia.


TOP 200