Zielone światło dla doradztwa IT

Ankieta dotycząca prognoz wydatków kierowników działów informatycznych przeprowadzona przez Credit Suisse First Boston dowodzi, że nadchodzą dobre czasy dla doradców IT i integratorów systemowych. Co może być też szczególnie interesujące dla nas – wielkie firmy w większości decydować się będą na outsourcing zagraniczny (na przykład w Polsce) dopiero wtedy, kiedy spodziewany poziom oszczędności wyniesie 30%.

C.S. First Boston przedstawił wyniki sondażu poświęconego korzystaniu z usług firm dostarczających konsultingu informatycznego, który przeprowadził wśród 100 CIO. W sondażu uczestniczyli reprezentanci firm z listy Fortune 1000. 46% ankietowanych szefów działów informatycznych spodziewa się w br. wzrostu wydatków w obszarze doradztwa i integracji systemowej. W analogicznym badaniu przewidywań CIO przeprowadzonym rok wcześniej podobną ocenę wydatków przedstawiło 36% ankietowanych. „Ogólnie rzecz biorąc, wyniki sondażu zwiastują lepsze czasy dla sektora doradczego” – stwierdza komentarz analityków C.S. First Boston. Podobne, optymistyczne w wymowie prognozy przedstawił ostatnio Gartner, który przewiduje, że liczba nowych umów outsourcingowych wzrośnie w br. o 30%, głównie w zakresie technologii informatycznych i obsługi klientów.

Najważniejszym powodem, dla którego wybiera się konkretnego usługodawcę – doradcę albo integratora – jest dla ankietowanych specjalizacja i doświadczenie eksperckie w danym zakresie (tak odpowiadało 72% ankietowanych). Według analityków C.S. First Boston oznacza to, że usługodawcy z „wyższej półki” mogą liczyć na lepsze wyniki, jako że popyt wraca właśnie do nich.

Zobacz również:

Jednocześnie sondaż dostarczył ciekawych i ważnych obserwacji odnośnie outsourcingu zagranicznego, który stał się nawet tematem politycznym. Aż trzy czwarte ankietowanych stwierdziło, że zdecyduje się na przesunięcie określonych operacji za granicę dopiero wtedy, kiedy skalkulowane oszczędności wyniosą ponad 30%.

Od sondażu C.S. First Boston z października ub. roku szefowie działów informatycznych stali się bardziej ambitni, jeśli chodzi o potrzeby i plany związane z outsourcingiem doradztwa IT i integracji systemowej. Wówczas to wzrost wydatków w tych obszarach w 2004 roku prognozowało 38% ankietowanych. 23% oczekiwało znaczącego obniżenia się tych wydatków – podczas gdy w najnowszym badaniu możliwość taką przewidywało już tylko 10% ankietowanych. Blisko połowa ankietowanych spodziewa się, że w br. ceny tych usług pozostaną na dotychczasowym poziomie, 26% - że przynajmniej trochę wzrosną.


TOP 200