Zielone miliony

W pierwszej edycji naszego konkursu Grupa TP najlepiej udokumentowała oszczędności uzyskane dzięki inicjatywom Green IT.

Działania Green IT z punktu widzenia dalekosiężnych planów wiążą się - w przypadku TP - z optymalizacją kosztową wszelkich operacji Pionu IT oraz wspieraniem budowy wizerunku firmy dbającej o środowisko naturalne.

Tomasz Matuła, dyrektor Pionu Infrastruktury IT Grupy TP

Dyrektor w TP na wyrywki zna rachunek za energię zużywaną przez tysiące komputerów i serwerów. Nic dziwnego - dla Tomasza Matuły i członków kierowanego przez niego zespołu IT to prawdziwy powód do dumy. Przez ostatnie 12 miesięcy udało się aż o 5% zmniejszyć zużycie energii przez infrastrukturę IT. Oszczędności związane z wszystkimi inicjatywami Green IT przyniosły w 2009 r. w Grupie TP 4,7 mln zł.

Eko know-how

Firma poszukuje oszczędności i zwiększenia efektywności, także w obszarze informatyki. "Wszyscy w Grupie TP oszczędzamy. Nie można ukrywać, że oszczędności są jednym z podstawowych motorów inicjatyw Green IT. Można jednak oszczędzać na różne sposoby. Obecność programu Green IT w TP ma być także gwarantem, że nasze oszczędności będą realizowały równoważny cel związany ze zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dzięki ekologicznemu know-how mamy wiedzę o sposobach korzystnego łączenia obu tych celów" - mówi Tomasz Matuła, dyrektor Pionu Infrastruktury IT Grupy TP.

Program Green IT w Telekomunikacji Polskiej obejmuje wszystkie lokalizacje biurowe i centrum przetwarzania danych. Pion IT w TP jest także twórcą pomysłów inicjatyw Green IT, których oddziaływanie wykracza poza ramy organizacji IT. W jego gestii jest także zarządzanie, gdyż pion ten posiada dokładnie rozpisane, uzyskane i planowane korzyści wynikające z poszczególnych inicjatyw. Przykładowo do 2010 r. z tytułu akcji Wyłącz komputer przed wyjściem z pracy! firma chce oszczędzać 1,2 mln zł rocznie. Modyfikacja wentylacji w centrum danych pozwoli zmniejszyć rachunki o 120 tys. zł, a od 2010 r. będzie to 230 tys. zł. Działania związane z konsolidacja przyniosły w ciągu dwóch lat 14 mln zł oszczędności.

W marcu br. zakończono m.in. wieloletni projekt centralizacji centrów przetwarzania danych. "Ostatnia została <<uwolniona>> serwerownia w Warszawie, gdzie znajdowała się jeszcze część systemów PTK Centertel. Z 228 przeprowadziliśmy się do jednej w Łodzi. Na 2100 mkw. znalazły się wszystkie systemy IT Grupy TP" - opowiada Tomasz Matuła. "Dodatkowe dwie mniejsze serwerownie, utrzymywane głównie na potrzeby środowisk dewelopersko-testowego, znajdują się w Warszawie" - dodaje.

W ramach tego projektu dokonano także konsolidacji serwerów, które zostały przewiezione w jedno miejsce. "Dzięki wirtualizacji i konsolidacji ograniczyliśmy wzrost liczby serwerów w TP. W 2008 r. zaś <<uwolniliśmy>> 775 maszyn z wykorzystaniem 167 nowych, posiadających jeszcze znaczny zapas pojemności, który będzie wykorzystywany do dalszej konsolidacji środowiska serwerowego. Pozbyliśmy się tych starych, których producenci już nie wspierali, dodatkowo zużywały one znacznie więcej energii niż maszyny zbudowane w nowych technologiach" - opowiada Tomasz Matuła.

Ekologia w parze z ceną

Program Green IT w Grupie TP obejmuje cały wachlarz technologicznych rozwiązań. Wprowadzenie części z nich nie wiązało się wprost z realizacją celów ekologicznych. Obecnie jednak ich efekty mierzone i monitorowane są również w tej kategorii. Tak jest w przypadku programu pracy zdalnej, który w grupie menedżerskiej funkcjonował od dawna, ale raczej z myślą o udostępnieniu zasobów lub aplikacji w trakcie podróży służbowych czy podczas awarii. Obecnie uruchamiany jest zdecydowanie szerszy projekt telepracy.


TOP 200