Zielona infrastruktura XXI wieku

Kwestia optymalizacji sieci telekomunikacyjnych pod kątem energooszczędności staje się coraz ważniejszą częścią działalności największych dostawców infrastruktury, w tym firm Alcatel-Lucent, Ericsson i Nokia Siemens Networks.

Coraz szerzej dyskutowane problemy klimatyczne powodują, że przed dostawcami usług telekomunikacyjnych stawiane są liczne wymagania i oczekiwania dotyczące środowiska naturalnego. "Istnieje wiele ich źródeł - klienci, władze ustawodawcze, organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska, wymogi dotyczące budowania infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarach wiejskich" - wymienia dr Radomir Grucza, prezes Nokia Siemens Networks Polska. Naciski te wpływają na kształt polityk ekologicznych dostawców usług telekomunikacyjnych.

86% zużycia energii u operatorów związane jest z infrastrukturą teleinformatyczną.

55% o tyle w ciągu 5 lat mogą wzrosnąć koszty energii elektrycznej zużywanej przez stacje bazowe w sieciach komórkowych.

15% - o tyle sektor telekomunikacji może zredukować wpływ na emisję CO2 do 2020 r.

10% kosztów związanych z sieciami teleinformatycznymi to zużycie energii.

Ich działania zmierzają w dwóch kierunkach. Z jednej strony, są to prace nad tym, aby sieci telekomunikacyjne były bardziej energooszczędne i przyjazne dla środowiska. Daje wymierne oszczędności, zważywszy na fakt, że 86% zużycia energii u operatorów związane jest ze stacjami bazowymi i instalacjami przełączników. Z drugiej strony, są to inicjatywy zachęcające do minimalizowania wytwarzania dwutlenku węgla, np. poprzez ograniczanie podróży samochodowych i lotniczych, czy zastępowanie ich zdalną komunikacją. Konsumenci także wykazują coraz większą świadomość kwestii ekologicznych i większość z nich ma pozytywne nastawienie do firm poważnie podchodzących do swoich obowiązków względem środowiska.

Energooszczędne stacje bazowe

Zmiany technologiczne i potrzeba budowy nowych, bardziej energooszczędnych sieci związane są z rosnącą liczbą użytkowników i coraz wyższymi kosztami energii, zarówno z finansowego, jak i środowiskowego punktu widzenia. "W dobie boomu na szerokopasmowy dostęp do Internetu, zużycie prądu przez infrastrukturę teleinformatyczną rośnie bardzo gwałtownie" - zauważa Vernon Turner, analityk IDC. Jak wynika z raportu Smart 2020, nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne mogą pozwolić na pięciokrotne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez branżę telekomunikacyjną. To równowartość 7,8 mld ton CO2 lub 15% całkowitej emisji tego gazu na świecie do 2020 r.

Ekologiczna stacja bazowa Ericsson Tower Tube

Ekologiczna stacja bazowa Ericsson Tower Tube

Organizacja Juniper Research ostrzega, że jeśli dostawcy usług telekomunikacyjnych nie zmniejszą wykorzystania nieodnawialnych zasobów energetycznych i nie podniosą wydajności sieci, koszty energii elektrycznej stacji bazowych w sieciach komórkowych mogą w ciągu 5 lat wzrosnąć aż o 55%. Stąd coraz liczniejsze działania największych dostawców infrastruktury telekomunikacyjnej, mające na celu zwiększenie sprawności energetycznej sieci komunikacyjnych. Alcatel-Lucent, a właściwie należące do niego laboratorium Bell Labs, zapoczątkował właśnie inicjatywę Green Touch. Jej celem jest opracowywanie technologii niezbędnych do tysiąckrotnego zwiększenia sprawności energetycznej sieci telekomunikacyjnych. Obrazowo można powiedzieć, że po osiągnięciu takiej wydajności energetycznej, możliwe byłoby zasilanie wszystkich sieci komunikacyjnych świata, w tym także Internetu, przez trzy lata za pomocą takiej samej ilości energii, jaka jest obecnie przez te sieci zużywana w jeden dzień.


TOP 200