Zgodnie z prawem

Mówi się często, że przeszkodą w wykorzystaniu Internetu w działalności organów administracji publicznej jest brak stosownych przepisów prawa.

Mówi się często, że przeszkodą w wykorzystaniu Internetu w działalności organów administracji publicznej jest brak stosownych przepisów prawa. Tymczasem w rzeczywistości już istniejące regulacje prawne dają urzędom i instytucjom publicznym wiele możliwości posługiwania się technikami informacyjnymi w kontaktach z obywatelem czy między sobą. W niektórych wypadkach, takich jak ustawa o podpisie elektronicznym, wręcz wymuszają takie działania.

Zgodnie z prawem
Jak się okazuje, regulacji prawnych dotyczących stosowania Internetu przez podmioty publiczne jest już w naszym kraju niemało. Przekonuje o tym choćby pobieżna lektura książki "Internet w instytucjach publicznych". Publikacja ta stanowi swoisty przegląd możliwości, jakie daje Internet w kontaktach z różnego rodzaju instytucjami publicznymi. Omówione w niej zostały zagadnienia podpisu elektronicznego, zastosowania Internetu w administracji, wykorzystania komunikacji elektronicznej w postępowaniach przed sądami, elektronicznych zamówień publicznych, podatków elektronicznych.

Zdaniem autora, obecny stan prawny pozwala już w wielu przypadkach z powodzeniem zastępować papierową formę czynności urzędowych przez elektroniczną. Czytelnik ma okazję dowiedzieć się, jakie są to przepisy i jak je interpretować.

<hr>Marcin BUTKIEWICZ, Internet w instytucjach publicznych. Zagadnienia prawne, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200