Zgoda buduje

Altkom Akademia i Oracle Polska prowadzą rozmowy na temat przyszłej współpracy.

Altkom Akademia i Oracle Polska prowadzą rozmowy na temat przyszłej współpracy.

Wygląda na to, że po miesiącach sporów i wzajemnych oskarżeń konflikt między Altkom Akademią a Oracle Polska uda się rozwiązać na drodze pokojowej. Powodem sporu było naruszanie przez Altkom praw licencyjnych Oracle, wynikające z prowadzenia szkoleń przy użyciu oprogramowania amerykańskiej firmy. Wcześniej Altkom bezskutecznie zabiegał u Oracle Polska o pozwolenie na prowadzenie autoryzowanej działalności szkoleniowej (obszernie pisaliśmy o tym w CW 47/2001).

My, firmy...

W grudniu ub.r. zwaśnione firmy podjęły rozmowy. W oświadczeniu podpisanym przez obie strony Altkom przyznał się do błędu w interpretacji umowy licencyjnej, która zabrania prowadzenia komercyjnych szkoleń z wykorzystaniem oprogramowania Oracle. Na rachunek Fundacji Matematyków i Informatyków Niepełnospraw-nych Ruchowo wpłynęło z konta Altkomu 100 tys. zł, zgodnie z warunkiem postawionym przez Pawła Piwowara, prezesa Oracle Polska. W zamian Oracle zobowiązał się podjąć działania zmierzające do szybkiego umorzenia postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez prokuraturę we Wrocławiu. Dla ostatecznego rozstrzygnięcia najważniejsze znaczenie ma ostatni punkt oświadczenia, mówiący o przystąpieniu do rozmów, "których celem ma być wypracowanie form współpracy z poszanowaniem obu stron i w interesie klienta".

"Musieliśmy oczyścić podwórko, wyjaśnić nieporozumienia. Teraz możemy zastanawiać się nad współpracą" - mówi Janusz Naklicki, od niedawna dyrektor ds. marketingu w Oracle'u, prowadzący rozmowy z Altkomem. Na razie nie wiadomo jaki kształt miałaby przybrać współpraca. Paweł Piwowar jeszcze w grudniu ub.r. wykluczał przekazanie Altkomowi uprawnień do prowadzenia szkoleń z technologii, tłumacząc to polityką korporacji. Podkreś- lał jednak, że w niektórych krajach, pod pewnymi warunkami, firma dzieli się rynkiem edukacyjnym z firmami lokalnymi. Również w Polsce Oracle przyznał dwóm partnerom uprawnienie do prowadzenia szkoleń w ograniczonym zakresie. Prawdopodobnie na dalsze powiększenie grona partnerów edukacyjnych liczy Tadeusz Alster, prezes Altkomu. Jak sam dotychczas przyznawał, szkolenia z technologii Oracle nie stanowią znaczącego udziału w przychodach jego firmy. Należy jednak zwrócić uwagę, że Altkom, mimo iż pozostaje największą firmą edukacyjną na rynku, coraz wyraźniej stawia na działalność integratorską. Możliwość zaoferowania klientom nie tylko wdrożeń, ale również szkoleń z technologii Oracle bardzo wzbogaciłaby ofertę firmy.

Czy Oracle sam się wyszkoli?

Sprawa Altkomu i Oracle'a wzbudza raczej niewielkie zainteresowanie innych dużych firm edukacyjnych. Żadna z nich nie starała się w ostatnim czasie o uzyskanie autoryzacji Oracle'a. "Na początku lat 90. prowadziliśmy szkolenia z technologii Oracle. Odkąd jednak firma uruchomiła własne centrum edukacyjne, zmieniła politykę" - wyjaśnia Wiesława Bartol, wiceprezes Edu-softu. "Później próbowaliśmy jeszcze uzyskać autoryzację w innych miastach, poza Warszawą, ale ten temat nie został podjęty przez Oracle'a" - dodaje.

Przedstawiciele firm edukacyjnych nie potwierdzają opinii o istnieniu luki rynkowej, wynikającej z nie zaspokojonego przez Oracle Polska zapotrzebowania na szkolenia. "Szkolenia są dla producentów formą promocji i wątpliwe jest, by Oracle nie chciał z niej korzystać" - mówi Julitta Kubil z CTS. "Gdyby rzeczywiście istniał nie zaspokojony głód wiedzy, Oracle z pewnością poszerzyłby swoją bazę szkoleniową" - mówi Wiesława Bartol z Edusoftu.

Faktem jest natomiast, że klienci uważają szkolenia Oracle za kosztowne. Być może z tej przyczyny niektórzy nie decydują się na wysyłanie na kursy do Oracle Polska zespołów informatycznych, tylko albo inwestują w szkolenia kilku ludzi, by następnie ci podzielili się z pozostałymi zdobytą wiedzą, albo uczą się we własnym zakresie. Liczba osób, które w 2001 r. przystąpiły w Centrum Technologii Sieciowych do międzynarodowych testów Prometric certyfikujących z technologii Oracle, była niewiele niższa niż w przypadku dobrze rozpowszechnionych technologii Microsoftu. Testy takie prowadzi kilka ośrodków w Polsce. By do nich przystąpić, nie jest wymagane ukończenie autoryzowanego kursu.

Sprawa w toku

We wspólnym oświadczeniu firm Oracle zadeklarował podjęcie działań zmierzających do szybkiego umorzenia postępowania. Oświadczenie wpłynęło do prokuratury rejonowej we Wrocławiu. Małgorzata Jazdończyk, prowadząca postępowanie, twierdzi, że deklarowane przez Oracle działania są w tej chwili, z prawnego punktu widzenia, ograniczone. "Postępowanie ma charakter publiczno-skargowy" - mówi Małgorzata Jazdończyk. Firma nie może skutecznie wnioskować o jego umorzenie. Umorzyć postępowanie można wprawdzie ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu, ale decyzja o tym należy do prokuratury.

Obecnie sprawę bada biegły, od którego oceny będą uzależnione dalsze działania prokuratury. Jednocześnie wrocławska prokuratura okręgowa, nadrzędna w stosunku do rejonowej, musi rozpatrzyć zażalenie złożone przez Altkom, a dotyczące nieuzasadnionego - zdaniem tej firmy - zajęcia 20 komputerów i oprogramowania, na których prowadzone były szkolenia.


TOP 200