Zerowa stawka celna objęła większość wyrobów komputerowych

Od 1 stycznia 2000 r. stawki celne na wyroby komputerowe, które dotychczas miały status zawieszonych, zostały zastąpione stawką 0%.

Od 1 stycznia 2000 r. stawki celne na wyroby komputerowe, które dotychczas miały status zawieszonych, zostały zastąpione stawką 0%. Zerowa stawka obejmuje wszystkie urządzenia peryferyjne, części i podzespoły bez względu na kraj pochodzenia. "W planach finansowych na rok 2000 zakładaliśmy, że rząd nie uaktywni zawieszonych już stawek. Gdyby to zrobił, zostałoby to prawdopodobnie wykorzystane przez tzw. szarą strefę" - mówi Jerzy Krawczyk, dyrektor finansowy JTT Computer SA.

Zachowano cła jedynie na gotowe komputery - typu desktop, przenośne i serwery. Stawka 0% obowiązuje tylko na wyroby pochodzące z Unii Europejskiej, posiadające świadectwo pochodzenia EUR 1. Świadectwem tym dysponuje większość zachodnich producentów obecnych w Polsce, ze względu na posiadanie fabryk w Europie. Natomiast stawka celna na komputery spoza Unii została obniżona z 6 do 5%.

Według Ministerstwa Gospodarki, zmiany stawek wynikają z podpisanych przez Polskę umów międzynarodowych w ramach Information Technology Agreement (ITA). Na liście produktów objętych porozumieniem ITA znajduje się m.in. oprogramowanie, komputery, sprzęt telekomunikacyjny, półprzewodniki, monitory i kopiarki.

Polska - ratyfikując w 1997 r. porozumienie ITA - zobowiązała się do końca 2001 r. znieść całkowicie cła na produkty teleinformatyczne. Od 1 stycznia 2002 r. zostaną więc obniżone do 0% - jedyne zachowane w tym roku - cła na komputery gotowe. Dziś zerowe cło obejmuje komputery produkowane w krajach UE.

Do sierpnia 1999 r. porozumienie Information Technology Agreement podpisało 48 państw, w tym USA, Unii Europejskiej, Tajwan i kraje zrzeszone w Organizacji Współpracy Azji i Pacyfiku - APEC.


TOP 200