Zdzisław Nowak już nie jest prezesem Exatela

Rada Nadzorcza Exatela przyjęła dziś jego rezygnację i wyraziła podziękowanie za wkład pracy w rozwój firmy przez ostatnie pięć lat.

Obowiązki prezesa firmy będzie teraz pełnił obecny wiceprezes - Wojciech Pomykała.

Zobacz również: