Zdumiewająca dokładność

Podstawowe korzyści z wdrożenia narzędzi Business Intelligence w Grupie TVN dotyczą wsparcia działalności operacyjnej w pionie finansowo-księgowym.

"Dzisiaj trzeba dzielić włos na czworo, aby być efektywnym ekonomicznie. Dzięki rozwiązaniom Business Intelligence jest to możliwe" - ocenia Rafał Wyszomierski, dyrektor finansowy w Grupie TVN. Jego zdaniem, główne korzyści z wdrożenia narzędzi , to: możliwość otrzymywania informacji na czas, wiarygodność i weryfikowalność informacji, powtarzalność i elastyczność procesów informacyjnych, spełnienie oczekiwań informacyjnych różnych użytkowników.

Łatwiejsze działanie

Przy obecnych marżach jedna złotówka w pewnym miejscu może być znacząca dla całości wykonania budżetu. Dlatego trzeba mieć dostęp do bardzo szczegółowych, bardzo dokładnych informacji.

Rafał Wyszomierski, dyrektor finansowy w Grupie TVN

Rozwiązania Business Intelligence wkraczają do pionu finansowo-księgowego Grupy TVN etapami. Zdecydowano się na wdrożenie systemu raportowo-analitycznego bazującego na technologii Microsoft SQL Server. Już po pierwszych wdrożeniach wybranych narzędzi i funkcjonalności rozwiązania te zyskały dobre oceny użytkowników. Być może dlatego, jak podkreśla Rafał Wyszomierski, że projekt wdrożeniowy został przeprowadzony bardzo sprawnie i efektywnie. A być może dlatego, jak również przyznaje Rafał Wyszomierski, że oferują bardzo przydatne w pracy pionu finansowo-księgowego narzędzia kontroli i zarządzania.

Podstawowe korzyści, które są zauważalne już dzisiaj, to przede wszystkim wsparcie w działalności operacyjnej. "Dzięki narzędziom BI można uzyskać szybko bardzo szeroki i głęboki wgląd w sytuację firmy, można szybko zorientować się jak dokładnie w danym momencie wygląda stan finansów przedsiębiorstwa" - ocenia Rafał Wyszomierski.

Dyrektor Działu Finansowego bardzo ceni sobie to, że ma określony, potrzebny zasób informacji na żądanie. Otrzymuje informacje o sytuacji takiej, jaka ona dokładnie w danym momencie jest. Nie są to informacje o charakterze historycznym, na przykład po "zamknięciu" miesiąca, jak to było dawniej. Dzięki możliwości dostępu w każdej chwili do aktualnych danych, istnieją lepsze warunki do podejmowania decyzji. "Dzięki rozwiązaniom Business Intelligence mamy skuteczne narzędzia operacyjne wspomagające podejmowanie decyzji" - mówi Rafał Wyszomierski.

Co do minuty i złotówki

Duże znaczenie ma też możliwość automatyzacji wielu procesów czy działań. To powoduje konieczność postępowania według określonych zasad, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności pracy. O pewnych rzeczach do zrobienia system sam przypomina, nie trzeba o tym pamiętać, pytać, przypominać współpracownikom. System sam wymusza określone działania, na przykład kontrolne. W ten sposób również wspomaga zarządzanie finansami.


TOP 200