Zdrowie w firmie

Powstał Indeks Zdrowia Firmy, który ma pomagać w zarządzaniu opieką medyczną w firmie.

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami oraz Centrum Medyczne ENEL-MED wspólnie z dyrektorami personalnymi skupionymi wokół Stowarzyszenia opracowało ośmiopunktowy Indeks Zdrowia Firmy. Indeks zawiera listę wskazówek, które mają pomóc pracodawcom we wdrożeniu prozdrowotnej kultury organizacyjnej w firmie:

1. Zapewnij łatwy dostęp do opieki medycznej dostosowany do potrzeb i oczekiwań pracowników.

2. Zachęcaj i motywuj pracowników do wykonywania regularnych badań okresowych i profilaktycznych.

3. Zapewnij pracownikom przerwy na posiłki i odpoczynek podczas pracy zgodnie z Kodeksem Pracy.

4. Daj możliwość wykorzystania całego przysługującego urlopu wypoczynkowego każdemu pracownikowi. Badania PSZK i Centrum Medycznego ENEL-MED pokazują, że tylko połowa ankietowanych w ciągu ostatniego roku wykorzystała cały przysługujący urlop, a 65% badanych podczas urlopu wypoczynkowego zdarzyło się pracować.

Zobacz również:

5. Zapewnij komfortowe i nieszkodliwe dla zdrowia warunki pracy.

6. Zorganizuj tryb pracy w taki sposób, aby pozostawiał czas na życie prywatne i rodzinne. Według badań PSZK i Centrum Medycznego ENEL-MED co czwarty ankietowany najbardziej ceni w swojej pracy możliwość pogodzenia życia zawodowego z prywatnym.

7. Monitoruj na bieżąco potrzeby swoich pracowników.

8. Zapewnij swoim pracownikom szkolenia, warsztaty lub inne działania, które mają na celu podniesienie świadomości zdrowego stylu życia.


TOP 200