Zdrowa żywność

Wykorzystywanie globalnych standardów dla zachowania bezpieczeństwa konsumenta czy też elektronicznych katalogów zawierających standardowo identyfikowane produkty, to wymierne rezultaty funkcjonowania zintegrowanych łańcuchów dostaw już ''jutro''.

Wykorzystywanie globalnych standardów dla zachowania bezpieczeństwa konsumenta czy też elektronicznych katalogów zawierających standardowo identyfikowane produkty, to wymierne rezultaty funkcjonowania zintegrowanych łańcuchów dostaw już 'jutro'.

Bezpieczeństwo produktów spożywczych oraz śledzenie przesyłek w łańcuchach dostaw są obecnie najczęściej poruszanymi tematami zarówno przez rządy, jak i przemysłowców na całym świecie. Przygotowywane są liczne inicjatywy zmierzające do przedstawiania różnych form kontroli bezpiecznego funkcjonowania łańcucha dostaw artykułów spożywczych.

Sieci dostaw

Nowe Prawo żywnościowe UE - przepis (EC) nr 178/2002 - ustanawia ogólne zasady i wymagania w zakresie prawa żywnościowego, powołuje Europejską Radę Bezpieczeństwa Żywności oraz określa procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Przepis będzie obowiązywał od 1 stycznia 2005 r. i nakłada znaczne obowiązki na wszystkie firmy branży żywnościowej i żywieniowej (paszowej). W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że w sklepie nie może znajdować się żywność, która jest niebezpieczna dla konsumenta. To proste stwierdzenie implikuje konieczność integracji łańcuchów dostaw i stawia systemom logistycznym wymagania, aby wszystkie przemieszczane w łańcuchu partie towarów były powiązane z fizycznym ich przepływem, a półprodukty i wyroby gotowe przemieszczane w jednostkach logistycznych były łączone z aktualnymi informacjami na ich temat.

Zdrowa żywność

Przykładowe wycofanie wadliwych produktów z rynku z wykorzystaniem EAN.UCC

Umowne pojęcie traceability wprowadzono po to, aby efektywnie i w łatwy sposób wycofać z rynku określone partie towaru, co do którego występuje podejrzenie, że jest niebezpieczny dla konsumenta. Efektywne wycofanie wadliwego towaru z rynku jest mocno uzależnione od stopnia zintegrowania łańcucha dostaw, co w dużej mierze sprowadza się do jednoznacznego oznakowania jednostek handlowych i logistycznych z uwzględnieniem symbolu partii (serii) produkcyjnej. Dla traceability symbol partii produkcyjnej nabierać zaczyna nowego znaczenia, ponieważ w przypadku stwierdzenia wadliwości towaru domniemywa się, że w danej partii może znaleźć się więcej wadliwych towarów i całą partię należy natychmiast wycofać z rynku. Trzeba również informować dostawców komponentów danego towaru o podejrzeniu wadliwości użytych partii surowców (dotyczy to również dostawców opakowań spożywczych).

Efektywne śledzenie wymaga zintegrowania łańcucha dostaw i kojarzenia fizycznego przepływu produktów z przepływem informacji z nimi związanych. W celu zapewnienia ciągłości przepływu informacji, każde ogniwo łańcucha dostaw musi rejestrować dane o przekazanej jednostce logistycznej do ogniwa następnego, umożliwiając tym samym późniejsze respektowanie zasad śledzenia.

Globalny system

Podobnie jak w przypadku etykiety logistycznej, tak i dla traceability wyjątkową zdolność do zapewnienia unikalnej w skali świata identyfikacji jednostek logistycznych, partii towarów i ich fizycznej lokalizacji ma globalny system EAN.UCC.

Zdrowa żywność

Struktura powiązań katalogu elektronicznego EANIC

Proste zasady EAN.UCC stanowią dla traceability fundament dla zintegrowanych łańcuchów dostaw. Wystarczy bowiem wykorzystywać tylko trzy standardowe numery: GTIN (Global Trade Item Number), GLN (Global Location Number) i SSCC (Serial Shipping Container Code), wystarczy stosować tylko trzy symboliki kodów kreskowych: EAN-13, ITF-14 i UCC/EAN-128 - aby porozumiewać się "wspólnym językiem logistycznym" i efektywnie realizować wymianę danych pomiędzy różnymi rozwiązaniami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie łańcuchem dostaw.

W dobie globalizacji gospodarki, procedura wycofania wadliwego produktu z rynku jest efektywna wtedy, gdy w łańcuchu dostaw posłużono się globalnymi standardami identyfikacyjnymi zarówno w komunikacji pomiędzy jego ogniwami, jak i wewnątrz ogniw. Tylko w zintegrowanych łańcuchach dostaw istnieją realne podstawy do szybkiego i bezbłędnego zlokalizowania wadliwej partii produkcyjnej, właśnie tej, którą należy natychmiast wycofać z rynku.

Przedstawione powyżej zasady bazują na powszechnie dostępnych technologiach oraz sprawdzonych narzędziach systemu EAN.UCC. Ogólnie mówiąc, zasady te sprowadzają się do prawidłowego oznakowania opakowań występujących w procesie logistycznym z uwzględnieniem numeru partii produkcyjnej. Znakowanie opakowań numerem partii pozwoli w sytuacji kryzysowej na wycofanie z rynku tylko tych opakowań, co do których istnieje podejrzenie, że wytworzone zostały z wadliwej partii surowca lub że dana partia produkcyjna wytworzona została w szarży produkcyjnej, dla której zastosowano nieprawidłowe parametry technologiczne, które mogły wpłynąć na wadliwość produktu finalnego.


TOP 200