Zdolni uczą się zdalnie

''Wirtualna Akademia Programowania'' jest wspólnym projektem firmy szkoleniowej Combidata i Microsoftu. Ma służyć tym, którzy za pośrednictwem WWW chcą się nauczyć tworzenia aplikacji w technologii .Net. Obecnie w szkoleniach bierze udział prawie 400 uczestników. Nie są one bezpłatne, ale jak zapewniają przedstawiciele Combidata, znacznie tańsze od kursów tradycyjnych.

''Wirtualna Akademia Programowania'' jest wspólnym projektem firmy szkoleniowej Combidata i Microsoftu. Ma służyć tym, którzy za pośrednictwem WWW chcą się nauczyć tworzenia aplikacji w technologii .Net. Obecnie w szkoleniach bierze udział prawie 400 uczestników. Nie są one bezpłatne, ale jak zapewniają przedstawiciele Combidata, znacznie tańsze od kursów tradycyjnych.

Zdolni uczą się zdalnie

Uczestnicy kursu otrzymują dostęp do specjalnej witryny, podręczników i materiałów do ćwiczeń oraz pakietu Visual Studio .Net. Kursant wybiera tempo i intensywność ćwiczeń, może dowolnie poruszać się między lekcjami i powtarzać materiał. Nauka obejmuje podstawowy kurs języka C# lub VB.Net, omówienie podstawowych bibliotek .Net , a także ogólne zasady prowadzenia projektów według Microsoft Solution Framework.

Poszczególne lekcje to prezentacje przygotowane w technologii Flash. Jak na tradycyjnym kursie, oprócz wysłuchania wykładu, kursanci wykonują ćwiczenia w emulowanym środowisku Visual Studio .Net. W oknie przeglądarki widać niemal dokładnie te same elementy interfejsu, co w środowisku Visual Studio. Można uruchamiać pozycje menu, wybierać przyciski z paska toolbox czy nawet zaprojektować interfejs WinForms. Ćwiczenia laboratoryjne polegają np. na wyborze właściwej frazy kodu, która realizuje daną operację. W razie popełnienia błędu jest wyświetlana informacja z wyjaśnieniem przyczyn pomyłki. Jeżeli ćwiczenie zostanie pomyślnie zakończone to - tak jak w prawdziwym VS.Net - można uruchomić projekt w oknie przeglądarki.

W niektórych sytuacjach zachodzi potrzeba włączenia do procesu edukacji nauczyciela - mentora. Część zadań stawianych przed kursantami wymaga z ich strony pracy w realnym środowisku VS.Net. Aby zaliczyć ćwiczenie, należy przesłać mentorowi projekt do oceny. Do zaliczenia całego kursu jest konieczne samodzielne wykonanie zleconego projektu programistycznego.

Kursy oparto na rozwiązaniu LMS Combidata, autorskim systemie nadzoru nad elektronicznymi szkoleniami. Combidata wykorzystuje go również do organizacji innych zdalnych szkoleń, m.in. obejmujących naukę Microsoft Office w zgodzie z wytycznymi Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy.


TOP 200