Zdolni, innowacyjni, przed 40. - następcy Gatesa i Jobsa

Szerokie horyzonty

Wymienione w zestawieniu osoby same, według własnych zasad, dbają o swoje kariery. Ich ścieżki rozwoju zawodowego są kręte i zazwyczaj bardzo różnią się od klasycznych etapów rozwoju. "Bardzo szybko przystosowują się do zmian, nie tylko technologicznych. Chętnie uczestniczą i tworzą sieciowe społeczności, do których klasyczny podział społeczeństwa oraz hierarchia zawodowa odnoszą się w niewielkim stopniu" - ocenia w imieniu Gartnera Diane Morelo.

Zdolni, innowacyjni, przed 40. - następcy Gatesa i Jobsa

Michael Fowler

Życiorys Michaela Fowlera potwierdza tę tezę. Zaledwie pięć dni po skończeniu studiów znalazł pracę w firmie Baltimore Gas and Electric. Jak sam mówi, wcale nie planował takiej pracy - do Baltimore przeniósł się z miłości. "W połowie lat 80. w naszym dziale był tylko jeden komputer, który mnie - młodego pracownika, wyjątkowo przyciągał" - wspomina Fowler. Niedługo po rozpoczęciu pracy Michael Fowler stworzył, oparty o graficzny interfejs i istniejącą infrastrukturę IT przedsiębiorstwa, projekt telefonicznego centrum obsługi. Jego wykorzystanie przyniosło firmie ok. 1 mln USD oszczędności.

Od tego czasu Fowler wielokrotnie zmieniał stanowiska. "Gdyby nie możliwość zapoznania się ze wszystkimi obszarami działalności biznesowej przedsiębiorstwa, odszedłbym dawno temu" - ocenia. Dzisiaj nadal pracuje w Baltimore Gas and Electric i odpowiada za systemy zarządzania ryzykiem.

Fowler przedstawia siebie przede wszystkim jako pracownika biznesu. "Jeśli chcesz odnieść sukces, musisz posiadać rozległą wiedzę dotyczącą własnego przedsiębiorstwa i jego strategii długofalowej" - mówi. "Oczywiście musisz również dobrze orientować się w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Dla osób związanych tylko z biznesem IT to taka "czarna skrzynka" z określonymi zasobami na wejściu i wynikami na wyjściu. Dzięki połączeniu wiedzy informatycznej i biznesowej można lepiej dobrać rozwiązania IT do wymagań biznesu" - dodaje.


TOP 200