Zdolni, innowacyjni, przed 40. - następcy Gatesa i Jobsa

Co czyni innowatora?

Tworzenie i wykorzystywanie technologii informatycznych w imię wyższych celów to kwestia często powtarzająca się w życiorysach naszych innowatorów. W większości wyżej cenią sobie przydatność i wynikające z ich pracy korzyści dla innych, aniżeli własne profity finansowe.

"Wśród tego pokolenia technologów powszechnie obserwujemy podejście, że chcą oni zmienić otaczający świat. Dysponują niezbędną wiedzą i możliwościami" - mówi Diane Morello, analityk Gartnera. "Nie jest to tylko zmiana samego podejścia ludzi związanych z IT, to również wzrost dostępności technologii, która staje się dostępna nie tylko dla dużych korporacji".

Zdolni, innowacyjni, przed 40. - następcy Gatesa i Jobsa

Naren Ramakrishnan

Pochodzący z Indii, dziś 35-letni, Naren Ramakrishnan, profesor politechniki Virginia Tech w Blacksburgu zajmuje się m.in. algorytmami eksploracji danych. Jego najnowszym projektem jest algorytm typu data mining, nazwany "gawędziarskim" (storytelling). "Podstawowym założeniem projektu jest stworzenie powiązań pomiędzy różnymi informacjami" - wyjaśnia Ramakrishnan. Według niego, internet pozwala na dostęp do nieograniczonej ilości informacji, a to może przyspieszyć rozwój technologiczny ludzkości. "Kilka lat temu uczeni odkryli, że niedobór magnezu sprzyja powstawaniu migren, wyłącznie dzięki analizie istniejących publikacji, żadne badania laboratoryjne nie były konieczne. Internet daje dostęp do ogromnej liczby takich publikacji, a nasz algorytm ma pomóc w ich analizie" - mówi.

Ramakrishnan prowadzi również badania dotyczące tzw. serwisów społecznościowych. "Badania potwierdzają prawdziwość, znanej z nauk o zarządzaniu, Zasady Pareto (80/20) również w Internecie" - twierdzi. "Jest to analogia do innych tego typu obserwacji - np. 80% majątku danego kraju jest skupione w 20% gospodarstw domowych. W internecie jest tak samo - przykładowo 80% zapytań w sieci Internet dotyczy 20% stron internetowych". Jego analizy skupiają się na zbadaniu możliwości wykorzystania Internetu, sieci społecznościowych i socjotechniki, do poprawy funkcjonowania rzeczywistych społeczności. "Internet może być z powodzeniem wykorzystany do celów wyższych, niż generowanie przychodów i komunikacja" - ocenia.


TOP 200